Αμφίδρομοι Μετασχηματισμοί Παιδαγωγικού και Αρχιτεκτονικού Λόγου: ο σχεδιασμός της αίθουσας πειραμάτων και επιδείξεων του Noesis


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αίθουσα πειραμάτων και επιδείξεων Νόησις αμφιθεατρικοί αναβαθμοί εξερεύνηση νοητική κυριαρχία κινητικές δοκιμασίες θεατρικό παιχνίδι παιδαγωγικός λόγος αρχιτεκτονικός λόγος
Γιώργος Δ. Λιαμάδης (Giorgos Liamadis)
http://orcid.org/0000-0002-3491-1019
Περίληψη

Η εισήγηση μελετά και αναλύει σε βάθος το διακεκριμένο project του σχεδιασμού μιας μεταφερόμενης αίθουσας πειραμάτων και επιδείξεων ειδικά διαμορφωμένης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Noesis. Ο εξοπλισμός, σχεδιασμένος από τον εισηγητή, περιλαμβάνει ένα σύστημα ανεξάρτητων αμφιθεατρικών αναβαθμών που μοιάζουν να αιωρούνται στο χώρο. Το περιβάλλον μεταμορφώνεται ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία το ανακαλύπτεις έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδικού ματιού, να δημιουργήσει το αίσθημα της έκπληξης και να ωθήσει το παιδί στην εξερεύνηση των αντικειμένων που το απαρτίζουν. Εγχάρακτα σύμβολα από τον κόσμο της επιστήμης στην επιφάνεια των καθισμάτων δημιουργούν ένα εικονικό πληκτρολόγιο στο χώρο και παρακινούν το παιδί στην ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο ενός διαδραστικού θεατρικού παιχνιδιού. Ο σχεδιασμός του χώρου δημιουργεί προκλήσεις προς όλες τις ηλικίες καθιστώντας δυνατή την επίτευξη της σωματικής, όσο και της πνευματικής τους ανάπτυξης. Σε επίπεδο διαμορφώσεων και υλικότητας, η αίθουσα παρέχει στο παιδί ερεθίσματα, του συστήνει μια ποικιλία κινητικών δοκιμασιών και του προσφέρει αφορμές για πειραματισμό εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πλαίσιο ασφάλειας. Ακολουθώντας τη διαδικασία σχεδιασμού μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, η εισήγηση διερευνά τη σύνθετη πορεία μέσα από την οποία οι παιδαγωγικές θέσεις μετασχηματίζονται σε συντακτικές και μορφολογικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γιώργος Δ. Λιαμάδης (Giorgos Liamadis), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επίκουρος Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ
Αναφορές
Mesmin, G. (1978). Το παιδί, η αρχιτεκτονική και ο χώρος. Μετάφραση: Πέτρος Πεντελικός. Αθήνα: Μνήμη.
Piaget, J. (1969). Ψυχολογία και Παιδαγωγική. Επιμέλεια: Τ. Ανθούλιας. Αθήνα: Νέα Σύνορα Α.Α.Λιβάνη.
Rodari, G. (2003). Η γραμματική της φαντασίας, Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες. Μτφρ. Γ. Κασαπίδης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Valery, P. (1988). Ευπαλίνος ή Ο Αρχιτέκτων. Μετάφραση: Έλλη Λαμπρίδη. Α΄ Ανατύπωση. Αθήνα: Άγρα
Γερμανός, Δ. (2004). Το παιχνίδι, μια άλλη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Κατσούρου, Ε. και Σέρφα, Κ. (2012). Τα παιδία παίζει, ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει, η παιδική φαντασία αναδιατυπώνει το χώρο. Διαθέσιμο στο http://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/6641/Katsourou.pdf?sequence=1 (Ανακτήθηκε 10/5/2017)
Λιαμάδης, Γ. (2008). Μεταφερόμενη Αίθουσα Πειραμάτων και Επιδείξεων – Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής. Θεσσαλονίκη.
Μπίκα, Α. (2001). Ο Χώρος: Τόπος και Παιδαγωγικό Τοπίο. Εκπαιδευτικές σημειώσεις. Θεσσαλονίκη.
Τσουκαλά, Κ. (2000). Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Τσουκαλά, Κ. (2014). Ροϊκές χωρογραφίες και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Annicchiarico, S. (2017). Giro Giro Tondo a Museum of Design and Play. Στο S. Annicchiarico (επιμ.), Giro Giro Tondo, Design for Children, Milano: Electa
Balena Arista, F. (2017). Playful Design / conversation with Stefano Giovannoni. Στο S. Annicchiarico (επιμ.), Giro Giro Tondo, Design for Children, Milano: Electa
Barthes, R. (1957). Mythologies (The New Citroen). Available at: http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/michelin/ds/32.html (Retrieved 7/12/2017)
Irace, F. (2017). Houses for Children. Στο S. Annicchiarico (επιμ.), Giro Giro Tondo, Design for Children, Milano: Electa
Maino, M.P. (2017). A Space All to Himself. Στο S. Annicchiarico (επιμ.), Giro Giro Tondo, Design for Children, Milano: Electa
Piaget, J. (1984). The Construction of Reality in the Child. Μετάφραση: Margaret Cook. Great Britain: Ballantine Books