Το σχολείο μετά το σχολείο


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση τεχνοπολιτισμός σχολική τάξη σχολικός κοινωνικός χώρος σχεδιασμός επανασχεδιασμός
Ρίβα Λάββα (Riva Lava)
Μαρία Νοδαράκη (Maria Nodaraki)
Αμαλία-Μαρία Κονίδη (Amalia-Maria Konidi)
Περίληψη

Ο τεχνοπολιτισμός και η ιδέα του ανοιχτού, προσβάσιμου αρχείου, καθώς και η ανάγκη παρατεταμένων διαμονών στο σχολείο, όπως διαμορφώνεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα είναι δυο, τουλάχιστον, παράμετροι που συνδιαμορφώνουν εκ νέου το νόημα του σχολείου. Ο προβληματισμός για το σχολείο στην Ελλάδα της κρίσης σχετίζεται επίσης με την αδυναμία της πολιτείας να οικοδομήσει νέα εκπαιδευτικά κτίρια που να ενσωματώνουν στο σχεδιασμό τους τις σύγχρονες προγραμματικές εκφράσεις του σχολείου. Την ίδια στιγμή, η αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την ιδέα του οικουμενικού πολίτη και ο εμπλουτισμός της με εκτός μαθήματος δραστηριότητες, όπως και η διασύνδεση του σχολείου με πολιτιστικές εξυπηρετήσεις που στοχεύουν στην διάχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον κοινωνικό χώρο, απαιτούν νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι πως θα μπορούσαν οι σύγχρονες επιταγές της εκπαίδευσης να εκφραστούν σχεδιαστικά σε νέα αλλά και σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ρίβα Λάββα (Riva Lava), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επίκουρη καθηγήτρια

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Μαρία Νοδαράκη (Maria Nodaraki), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΚ, υποψ. διδάκτωρ ΕΜΠ

Αμαλία-Μαρία Κονίδη (Amalia-Maria Konidi), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, μεταπτυχιακή σπουδάστρια ΔΠΜΣ “Προστασία Μνημείων” ΕΜΠ
Αναφορές
Ελληνόγλωσση
Foucault, M. (2011). Επιτήρηση και Τιμωρία: η γέννηση της φυλακής. Μτφρ. Τ. Μπέζελος. Αθήνα: Πλέθρον.
Mesmin, G. (1978). Το Παιδί, Η Αρχιτεκτονική και ο Χώρος, Αθήνα: Μνήμη.
Ντιούι, Τ. (1982). Το σχολείο και η κοινωνία. Αθήνα: Γλάρος.
Rohrs, H. (1984). Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Γερμανός, Δ. (1993). Χώρος και Διαδικασία Αγωγής. Η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου, Αθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, Δ. (2006). Οι τοίχοι της Γνώσης, Σχολικός Χώρος και Εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg.
Γιακουμακάτος, A. (1987). Η σχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του Μοντέρνου στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Στο Θέματα Χώρου και Τεχνών, 18: 47-51
Ζήβας, Δ. & Καρδαμίτση – Αδάμη, Μ. (1979). Σύντομο Ιστορικό σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα. Αρχιτεκτονικά Θέματα 13: 171- 174
Καραβασίλη Μ., Μικελάκης, Μ., (2001), Η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομίας στην Ελλάδα. Στο Corpus, 26, Αθήνα: 46-55
Καραντινός, Π. (1938). Τα σχολικά κτίρια, Αθήνα: ΤΕΕ.
Τζιορίδης, Α. (2010). Σχολική Αρχιτεκτονική, Η σχολική αίθουσα και η σχέση της με το σύγχρονο σχολείο. Διάλεξη. Αθήνα: ΕΜΠ.
Τσουκαλά, Κ. (1998). Τάσεις στη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Τσουκαλά, Κ. (2000). Αρχιτεκτονική, Παιδί και Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Φιλιππίδης, Δ. (1984). Νεοελληνική Αρχιτεκτονική. Αθήνα: Μέλισσα
Ξενόγλωσση
Davidoff, A. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. Journal of the American Institute of Planners, 31: 331-338
Dudek, M. (2000). Architecture of Schools. The New Learning Environment, Oxford: Architectural Press.
Makiguchi, Τ. (1989). Education for Creative Living: Ideas and Proposals of Tsunesaburo Makiguchί. Μτφρ. Alfred Birnbaum, Dayle M. Berhel. Iowa: State University Press.
Makiguchi, T., & Bethel, D. M. (2002). A geography of human life. San Francisco: Caddo Gap Press.
Steiner –Adair C. EdD, Barker T. (2013). The Big Disconnect, Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age. New York: Harper Collins.
Sumption, M.R. & Landes J. L. (1957). Planning Functional School Buildings. New York: Harper & Brothers.