Αμφίδρομα μαθήματα ή μαθήματα αναλογίας: Από το σχολείο στην πόλη και από την πόλη στο σχολείο


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
πόλη κλιμάκωση μέθοδοι παιδαγωγική αστικό
Μυρτώ A. Κωσταροπούλου (Myrto A. Kostaropoulou)
http://orcid.org/0000-0002-5091-3583
Αντουαννέτα Κ. Μελίτση (Antouanneta K. Melitsi)
Περίληψη

Στην ομιλία μας, παρουσιάσαμε διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τις οποίες ονομάζουμε «παιδαγωγικές κλίμακες», επειδή θεωρούμε ότι μπορούν να συνεισφέρουν σε μια εγγύτερη ή μακρύτερη προοπτική του αστικού φαινομένου και συνολικά σε μία κλιμάκωση της εμπειρίας του παιδιού από τα μικρά στα μεγάλα πράγματα.

Πιο συγκεκριμένα συνδέουμε:

Α) την ενταξιακή εκπαίδευση με την πόλη ως χώρο συνύπαρξης διαφορετικοτήτων.

Β) τη διάδραση - μεταφορά – προσομοίωση με την πόλη ως δίκτυο επικοινωνίας και διάδρασης.

Γ) το STEM με την πόλη ως πεδίο με καθημερινά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Δ) το μοντεσοριανό σύστημα με την πόλη ως πλαίσιο που απαιτεί αυτοπειθαρχία και αυτορρύθμιση.

E) τη μικτή μάθηση με την χαοτική αστική πραγματικότητα.

ΣΤ) την «πανταχού παρούσα» μάθηση με την εικονική πόλη.

Ζ) τις δράσεις – συμμετοχή με μια πόλη που αποτελείται από ενεργούς πολίτες.

Σκοπός της διερεύνησης είναι καταρχήν η γνωριμία με αυτές τις «κλίμακες» που κατ’ επέκταση όμως θεωρούμε ότι όλες μαζί σκιαγραφούν με σφαιρικό τρόπο το φαινόμενο της πόλης ως διαβάθμιση αναγκών και λειτουργιών. Γι’ αυτό προτείνουμε την επιλεκτική τους σύνθεση και εναλλαγή με σκοπό να μπορεί να προετοιμαστεί σταδιακά ένας μελλοντικός πολίτης για τα διάφορα επίπεδα αστικής εμπειρίας (χώρος, δίκτυο, πεδίο, πλαίσιο, αστική πραγματικότητα, όριο, κοινά), θεωρώντας ότι μεταξύ τους διατηρούν αναλογικές σχέσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μυρτώ A. Κωσταροπούλου (Myrto A. Kostaropoulou), Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Design and Digital Media Edinburgh University

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Design and Digital Media Edinburgh University, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών

Αντουαννέτα Κ. Μελίτση (Antouanneta K. Melitsi), Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Design and Digital Media Edinburgh University

Maitrise en Lettres Modernes (Universite de Bourgogne Dijon), MA Special and Inclusive Education (Nottingham Trent University), Certified in Learning how to learn (University of California), E-Learning Ecologies (University of Illinois), Teaching Character and Creating positive classrooms (Relay School Of Education NY), Blended Learning (New Teacher Center, Silicon Schools Fund, Clayton Christensen Institute)

Αναφορές
James, W. (χ.χ.). Ο Πραγματισμός. Αθήνα: Αναγνωστίδης
montessori.com (2016). Γιατί ονομάστηκε MONTESSORI; Διαθέσιμο στο: http://montessori.com.cy/why-montessori (Ανακτήθηκε 15.09.2017)
STEM Education (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών), (χ.χ.). Τι είναι STEM; Διαθέσιμο στο: http://stem.edu.gr/%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-stem/ (Ανακτήθηκε 15.09.2017)
Αμπακούμκιν, Δ. (2011). Η αναγκαιότητα εξωτερίκευσης της αρχιτεκτονικής στην σύγχρονη Ελλάδα-Αρχιτεκτονική στα σχολεία. Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, Αθήνα.
Ζαζάνη, Ε. (χ.χ.) Η μικτή μάθηση (blended learning) μέσα από το παράδειγμα της Ευριπίδειας Ελένης. Διαθέσιμο στο: http://www.academia.edu/10874762/ (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
Κοτανίδης, Α. (χ.χ.). Στοιχεία ψυχοδυναμικής θεωρίας. Διαθέσιμο στο: http://www.psychologia.gr/editions/psychodynamic.htm (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
Koυλούρη, Χ. (2003). Παιδική ηλικία, ευάλωτη και απειλητική. Διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=155931 (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
Μπούλια, Ε. (2012). Σύστημα Μοντεσσόρι: Τι είναι και τι διδάσκει. Διαθέσιμο στο: http://www.mama365.gr/5261/ti-einai-to-systhma-montessori-kai-ti-mas-didaskei.html (Ανακτήθηκε: 26.9.2017)
Νόμος 3699 (2008). «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008
Σμιτ, Ερίκ-Εμάνουελ (2005). Η ζωή μου με τον Μότσαρτ. Μτφρ. Αχ. Κυριακίδης. Αθήνα: Οpera
Τσουκαλά, Κ. (2006). Παιδική αστική εντοπία. Αθήνα: Τυπωθήτω
Blecha, B. και Maier, M. (χ.χ.). Why Teach with Simulations? Διαθέσιμο στο: http://serc.carleton.edu/sp/library/simulations/why.html (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
Clarke, J. (2004). Histories of Childhood. Διαθέσιμο στο: http://www.blackwellpublishing.com/content/bpl_images/content_store/sample_chapter/0631233962/wyse%2002chap01.pdf (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
Hein, Hilde (1968). Play as an Aesthetic Concept. Στο The Journal of Aesthetics and Art Criticism XXVII, No.1: 69
Huizinga, J. (1955). Homo Ludens. Boston: The Beacon Press
Perez-Gomez, A. (1994). Architecture and the Crisis of Modern Science. Cambridge Mass.: The MIT Press
Petranek, C., Corey, S. και Black, R. (1992). Three Levels of Learning in Simulations: Participating, Debriefing, and Journal Writing. Διαθέσιμο στο: https://www.researchgate.net/publication/43119259_Three_Levels_of_Learning_in_Simulations_Participating_Debriefing_and_Journal_Writing (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
UNESCO World Conference on Special Needs Education: Access and Quality (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Διαθέσιμο στο: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)
Yellowitz, I. (2009). Child Labor. A+E Networks. Διαθέσιμο στο: http://www.history.com/topics/child-labor (Ανακτήθηκε: 15.09.2017)