Πέντε σκέψεις για τον σχεδιασμό ενός σχολείου: New School Chýně - Prague / Czech Republic ∆ιαγωνισμός 2015


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
παιδαγωγικές ποιότητες χώρου ροϊκότητα
Claudio Conenna
Αβραάμ Παπαδόπουλος (Avraam Papadopoulos)
Περίληψη

1η Σκέψη / Το μυαλό του αρχιτέκτονα
Το ανθρώπινο μυαλό είναι ένα ιδιό-τροπο ‘μηχάνημα’. Η λειτουργία του συνίσταται στη σύνθεση εμπειριών, αναμνήσεων, και γνώσεων με τη φαντασία παρούσα στην επιλεκτική αυτή διαδικασία. Κατ’ επέκταση ο νους του αρχιτέκτονα συνθέτει παράγοντας χώρους και μορφές ανάλογα με το θέμα που απαιτείται να λύσει κάθε φορά.
2η Σκέψη / Τα Παιδιά
Το εν λόγω δημοτικό σχολείο είναι για παιδιά μέχρι 15 χρονών.
3η Σκέψη / Παίζοντας στο δρόμο και τις πλατείες
Οι δρόμοι και οι πλατείες είναι χώροι συνάντησης, αντάμωσης, συναγωνισμών,συναλλαγών, δηλαδή αποτελούν το δημόσιο, κοινωνικό, πολυδύναμο πεδίο κατοίκησης των πόλεών μας. ...For the people of Chýně, the new primary school will also serve as a new educational, cultural, social and sport center... Ένας στόχος που συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία και μας προσανατολίζει σε ποιότητες της γειτονιάς, του οικισμού ή της πόλης.
4η Σκέψη / το Θέμα, Το Οικόπεδο, ο Τόπος
Ένα δημοτικό σχολείο είναι ένας χώρος μάθησης και αγωγής, δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα αιθουσών με αύλειους χώρους. Η μορφή του οικοπέδου, οι χωροκοινωνικές ποιότητες της πόλης και οι εκπαιδευτικοί στόχοι στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής/συνεργατικής παιδαγωγικής μας έδωσαν την ιδέα του δρόμου και της πλατείας.
5η Σκέψη / η Σύνθεση / το Project
Πώς υλοποιήθηκαν στο σχέδιο η ανησυχία των παιδιών, η επικοινωνία, το παιχνίδι, η εκμάθηση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή