Προβληματισμοί και επιλογές σχετικά με τον σχεδιασμό δημόσιων σχολικών χώρων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χρήστες μελετητής εσωτερικός χώρος αύλειος χώρος
Χρήστος ∆εληγιάννης (Christos Deliyiannis)
Περίληψη

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σε κάθε περίπτωση, εκφράζει και υποδεικνύει πρακτικές και πρότυπα συμπεριφοράς.
Στην περίπτωση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών χώρων επικρατεί η αντίληψη ότι η παιδαγωγική ποιότητά τους προσδιορίζεται τόσο από τις υποκειμενικές θεωρήσεις των χρηστών, όσο και από τα κοινωνικά δεδομένα και τις πολιτιστικές αξίες, που εκφράζονται μέσα από την οργάνωσή τους.

Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν δύο πραγματοποιημένες συνθέσεις, οι οποίες αποτελούν συγκεκριμένες προτάσεις, η μεν πρώτη στην παιδαγωγική πολιτιστική ποιότητα του εσωτερικού χώρου του σχολείου, η δε δεύτερη στη λειτουργία του υπαίθριου χώρου ως πηγή ερεθισμάτων για την ανάπτυξη του παιδιού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή