4ο Συνέδριο Διδακτική Πληροφορικής

Δημοσιευμένα: 2023-09-30

H εναλλακτική μέθοδος της ομότιμης αξιολόγησης στον προγραμματισμό

Μ. Μπούμπουκα, Κ. Παπανικολάου, Μ. Γρηγοριάδου

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία(*)

Σ. Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης

Άτυπη μάθηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής(*)

Α. Μαργετουσάκη, Σ. Αναγνωστάκης, Π. Γ. Μιχαηλίδης

Βελτιστοποίηση διδασκαλίας της πληροφορικής με ψυχοσωματικά κριτήρια

Στ. Κεσσανίδης, Αθ. Παπαευλευθερίου, Ν. Παπασταματίου

Εκπαιδευτικά σενάρια για τη Διδασκαλία των Πολυμέσων

Π. Μαλλιάρα, Α. Μπακαμήτσου, Ά. Σαριδάκη, Φ. Δεληγιάννης, Ά. Χαλκίδης, Ι. Μπέλλου, Α. Λαδιάς, Π. Κωστάκης, Χ. Ράμμος, Α. Μικρόπουλος

Μεταγνώση και Οπτικός Σχεδιασμός

Ε. Γιαννάκη, Α. Δημητρακοπούλου

Πληροφορική και σχέδια εργασίας

Ι. Αντωνίου-Κρητικού

Το OLPC και οι δυνατότητες του εκπαίδευση

Χ. Μπούρας, Κ. Μαργαρίτης, Ν. Κοζύρης, Θ. Καρούνος, Α. Τσινάκος, Θ. Τσιάτσος

Γνωριμία με το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού SCRATCH

Γ. Φεσάκης, Α. Δημητρακοπούλου, Κ. Σεραφείμ, Α. Ζαφειροπούλου, Μ. Ντούνη, Β. Τούκα

e-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Κ. Γάκης, Α. Παλιούρας