Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα: προβληματισμοί και προκλήσεις

Δημοσιευμένα: 2023-04-28

Από το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ στο PARTHENOS-EU

Οι ψηφιακές υποδομές, τα μητρώα πόρων και ο Θησαυρός των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αθανάσιος Καρασίμος, Ελένη Γουλή, Πατρίτσια Καλαφατά, Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, Νίκος Παπαδάκης, Γεώργιος Τζεδόπουλος, Αναστασία Φαλιέρου, Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος, Ελένη Βερναρδάκη, Μαρία Σπηλιωτοπούλου , Ελένη Κατσιαδάκη