Συστήνοντας τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες Γενεαλογίες, ιστορίες και προοπτικές


Άννα-Μαρία Σιχάνη
Περίληψη

-

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ##section.default.title##
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Allington, Daniel, Sarah Brouillette και David Golumbia. 2016. «Neoliberal Tools (and Archives): A Political History of Digital Humanities». Los Angeles Review of Books (1 Μαΐου). https://lareviewofbooks.org/article/neoliberal-tools-archives-political-history-digital-humanities/#.
Anderson, Sheila, Tobias Blanke και Stuart Dunn. 2010. «Methodological Commons: Arts and Humanities e-Science Fundamentals». Philosophical Transactions of the Royal Society 368, τχ. 1925 (28 Αυγούστου): 3779-3796. http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1925/3779.
Benardou, Agiatis, Erik Champion, Costis Dallas και Hughes Lorna. 2018. «Introduction: A Critique of Digital Practices and Research Infrastructures». Στο Cultural Heritage Infrastructures in Digital Humanities, επιμέλεια Agiatis Benardou, Eriκ Champion, Dallas Costis και Hughes Lorna. Σειρά Digital Research in the Arts and Humanities. Άμπινγκτον, Όξφορντσερ: Routledge.
Berry, David, επιμ. 2012. Understanding Digital Humanities. Λονδίνο: Palgrave Macmillan.
Berry, David, και Anders Fagerjord, επιμ. 2017. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Κέμπριτζ: Polity Press.
Bod, Rens, Julia Kursell, Jaap Maat και Thijs Weststeijn. 2016. «A New Field: History of Humanities», History of Humanities 1, τχ. 1: 1-8.
Cohen, Daniel, και Roy Rosenzweig. 2005. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press.
Crane, Gregory. 2004. «Classics and the Computer: An End of the History». Στο Α Companion to Digital Humanities, επιμέλεια Susan Schreibman, Ray Siemens και John Unsworth. Νιου Τζέρσεϊ: Wiley-Blackwell. http://www.digitalhumanities.org/companion/.
Gibbs, Fred. W. 2013. «Digital Humanities Definitions by Type». Στο Terras κ.ά., 289-300.
Gold, Matthew K. 2012α. «The Digital Humanities Moment». Στο Debates in the Digital Humanities, επιμέλεια Matthew Gold. Μινεάπολη και Λονδίνο: University of Minnesota Press. https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled-88c11800-9446-469b-a3be-3fdb36bfbd1e/section/fcd2121c-0507-441b-8a01-dc35b8baeec6.
Gold, Matthew K., επιμ. 2012β. Debates in the Digital Humanities. Μινεάπολη και Λονδίνο: University of Minnesota Press.
Gold, Matthew K., Lauren F. Klein. 2016. Debates in the Digital Humanities, Μινεάπολη και Λονδίνο: University of Minnesota Press. https://dhdebates.gc.cuny.edu/projects/debates-in-the-digital-humanities-2016.
Grusin, Richard. 2013. «The Dark Side of the Digital Humanities». http://www.c21uwm.com/2013/01/09/dark-side-of-the-digital-humanities-part-2/.
Hayles, Katherine. 2012. «How we Think: Transforming Power and Digital Technologies». Στο Understanding Digital Humanities, επιμέλεια David Berry, 42-66. Λονδίνο: Palgrave Macmillan.
Hockey, Susan. 1987. «An Historical Perspective». Στο Information Technology in the Humanities: Tools, Techniques and Applications, επιμέλεια Sebastian Rahtz, 20-30. Τσίτσεστερ: Ellis Horwood.
———. 2004. «The History of Humanities Computing». Στο Α Companion to Digital Humanities, επιμέλεια Susan Schreibman, Ray Siemens και John Unsworth. Νιου Τζέρσεϊ: Wiley-Blackwell. http://www.digitalhumanities.org/companion/.
Huggett, Jeremy. 2012. «Core or Periphery? Digital Humanities from an Archaeological Perspective». Historical Social Research / Historische Sozialforschung, «Controversies around the Digital Humanities», 37, τχ. 3: 86-105.
Hughes, Lorna. M. 2004. Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager. Σειρά Digital Futures. Λονδίνο: Facet Publishing. http://eprints.gla.ac.uk/117490/.
Kim, Dorothy, και Adeline Koh, επιμ. 2021. Alternative Historiographies of the Digital Humanities. Punctum Books.
Kirsch, Adam. 2014. «Technology is Taking Over English Departments. The False Promise of the Digital Humanities». New Republic (2 Μαΐου). https://newrepublic.com/article/117428/limits-digital-humanities-adam-kirsch.
Kirschenbaum, Matthew. 2012. «What is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments?». Στο Gold 2012β. http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/38.
Liu, Alan. 2012. «Where is Cultural Criticism in the Digital Humanities». Στο Gold 2012β. http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/20.
McCarty, Willard. 1999. «Humanities Computing as Interdiscipline». Σειρά σεμιναρίων «Is Humanities Computing an Academic Discipline?», Institute for Advanced Technology in the Humanities (IATH), University of Virginia. http://www.iath.virginia.edu/hcs/mccarty.html.
———. 2004. «Modeling: A Study in Words and Meanings». Στο Α Companion to Digital Humanities, επιμέλεια Susan Schreibman, Ray Siemens και John Unsworth. Νιου Τζέρσεϊ: Wiley-Blackwell. http://www.digitalhumanities.org/companion/.
———. 2005. Humanities Computing. Λονδίνο: Palgrave.
McCarty, Willard, και Matthew Kirschenbaum. 2003, «Institutional Models for Humanities Computing», Literary and Linguistic Computing 18, τχ. 4: 465-489. Διαθέσιμο στο https://eadh.org/publications/institutional-models-humanities-computing.
McCarty, Willard, και Harold Short. Απρίλιος 2002. «Mapping the Field». Αναφορά για τη συνάντηση της Association of Literary and Linguistic Computing που πραγματοποιήθηκε στην Πίζα. https://eadh.org/publications/mapping-field.
Nyhan, Julianne, και Andrew Flinn. 2016. Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities. Σειρά Cultural Computing. Ελβετία: Springer. Βιβλίο ανοικτής πρόσβασης. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-20170-2.
Nyhan, Julianne, Andrew Flinn και Anne Welsh. 2015. «Oral History and the Hidden Histories Project: Towards Histories of Computing in the Humanities», Literary and Linguistic Computing 30, τχ. 1 (1 Απριλίου): 71-85. https://doi.org/10.1093/llc/fqt044.
Pannapacker, William. 2009. «The MLA and the Digital Humanities». Chronicle of Higher Education. 28 Δεκεμβρίου 2009. https://web.archive.org/web/20150908020431/http://chronicle.com/blogPost/The-MLAthe-Digital/19468/.
Posner, Miriam. 22 Ιουλίου 2015. «What’s Next: The Radical, Unrealized Potential of Digital Humanities». Keynote at Keystone Digital Humanities Conference, University of Pennsylvania. 22 Ιουλίου 2015. http://miriamposner.com/blog/whats-next-the-radical-unrealized-potential-of-digital-humanities/.
Raben, Joseph. 1966. «Prospect», Computers and the Humanities: A Newsletter 1 (Σεπτέμβριος), τχ. 1: 1.
Raben, Joseph, επιμ. 1977. Computer-Assisted Research in the Humanities: A Directory of Scholars Active. Pergamon Press.
Ramsay, Stephen. 2013α. «Digital Humanities Types One and Two». http://stephenramsay.us/2013/05/03/dh-one-and-two/, σύνδεσμος ανενεργός.
———. 2013β. «Who’s In and Who’s Out». Στο Terras κ.ά. 2013. Πρώτη δημοσίευση 8 Ιανουαρίου 2011. http://lenz.unl.edu/papers/2011/01/08/whos-in-and-whos-out.html.
———. 2013γ. «On Building». Στο Terras κ.ά. 2013. Πρώτη δημοσίευση 11 Ιανουαρίου 2011. http://lenz.unl.edu/papers/2011/01/11/on-building.html.
Ramsay, Stephen, και Geoffrey Rockwell. 2012. «Developing Things: Notes toward an Epistemology of Building in the Digital Humanities». Στο Debates in the Digital Humanities, επιμέλεια Matthew Gold. Μινεάπολη και Λονδίνο: University of Minnesota Press. https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled-88c11800-9446-469b-a3be-3fdb36bfbd1e/section/c733786e-5787-454e-8f12-e1b7a85cac72#ch05.
Rice, Adrian Clifford, Christopher D. Hollings και Ursula Martin. 2018. Ada Lovelace: The Making of a Computer Scientist, Οξφόρδη: Oxford University Press.
Rockwell, Geoffrey. 2013. «Inclusion in the Digital Humanities». Στο Terras κ.ά. 2013.
Scheinfeldt, Τom. 2014. «The Dividends of Difference: Recognizing Digital Humanities’ Diverse Family Tree/s». Found History. Δημοσίευση 7 Απριλίου. http://foundhistory.org/2014/04/the-dividends-of-difference-recognizing-digital-humanities-diverse-family-trees/.
Schnapp, Jeffrey, Todd Presner, Peter Lunenfeld και Johanna Drucker. 2008. The Digital Humanities Manifesto 2.0. http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf.
Schreibman, Susan, Ray Siemens και John Unsworth. 2004. Α Companion to Digital Humanities. Νιου Τζέρσεϊ: Wiley-Blackwell. http://www.digitalhumanities.org/companion/.
Sinclair, Stéfan, και Geoffrey Rockwell. 2016. «The Swallow Flies Swiftly Through: An Analysis of Humanist». Στο Hermeneutica: Computer-Assisted Interpretation in the Humanities, 69-82. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262034357.003.0004.
Snow, Charles Percy. [1959] 2001. The Two Cultures. Λονδίνο: Cambridge University Press.
Sterne, Jonathan. 2015. «The Example: Some Historical Considerations». Στο Svensson και Goldberg 2015, 17-34.
Svensson, Patrik. 2010. «The Landscape of Digital Humanities». Digital Humanities Quarterly 4, τχ. 1. http://digitalhumanities.org/dhq/vol/4/1/000080/000080.html.
Svensson, Patrik, και David Theo Goldberg, επιμ. 2015. Between Humanities and the Digital. Μασαχουσέτη και Λονδίνο: MIT Press.
Sula, Chris Alen, και Heather Hill. 2017. «The Early History of Digital Humanities». Digital Humanities Conference Abstracts 2017. dh2017.adho.org/abstracts/347/347.pdf.
Terras, Melissa. 2010. «Present, Not Voting: Digital Humanities in the Panopticon». Closing plenary speech, Digital Humanities Conference. Δημοσιευμένο στο The Journal of Digital Scholarship in the Humanities 26 (2011), τχ. 3: 257-269. https://doi.org/10.1093/llc/fqr016.
———. 2011. «Peering inside the Big Tent: Digital Humanities and the Crisis of Inclusion». Προσωπικό ιστολόγιο, 26 Ιουλίου. http://melissaterras.blogspot.com/2011/07/peering-inside-big-tent-digital.html.
Terras, Melissa, Julianne Nyhan και Edward Vanhoutte. 2013. Defining Digital Humanities: A Reader. Άμπινγκτον, Όξφορντσερ: Routledge.
Terras, Melissa, και Julianne Nyhan. 2016. «Father Busa’s Female Punch Card Operatives». Στο Gold και Klein 2016. http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/57.
Underwood, Ted. 2017. «Digital Humanities as a Semi-normal Thing». Προσωπικό ιστολόγιο, 30 Μαρτίου. https://tedunderwood.com/2017/03/30/digital-humanities-as-a-semi-normal-thing/.
Unsworth, John. 2000α. «What is Humanities Computing and What is Not?», Distinguished Speakers Series of the Maryland Institute for Technology in the Humanities at the University of Maryland, 5 Οκτωβρίου. https://johnunsworth.name/mith.00.html.
———. 2000β. «Scholarly Primitives: What Methods do Humanities Researchers Have in Common, and How Might our Tools Reflect This?» Part of a symposium on Humanities Computing: Formal Methods, Experimental Practice, King’s College, Λονδίνο, 13 Μαΐου. https://people.brandeis.edu/~unsworth/Kings.5-00/primitives.html.
Vanhoutte, Edward. 2010. «Defining Electronic Editions: A Historical and Functional Perspective». Στο Text and Genre in Reconstruction: Effects of Digitalization on Ideas, Behaviours, Products and Institutions, επιμέλεια Willard McCarty, 119-144. Κέμπριτζ: Open Book Publishers.
———. 2013. «The Gates of Hell: History and Definition of Digital / Humanities / Computing». Στο Terras κ.ά. 2013, 119-158.
Warwick, Claire, Melissa Terras και Julianne Nyhan, επιμ. 2012. Digital Humanities in Practice. Λονδίνο: Facet Publishing.
Wisbey, R. A. 1971. «Introduction». Στο The Computer in Literary and Linguistic Research: Papers from a Cambridge Symposium, επιμέλεια R. A. Wisbey. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.