Καινά δαιμόνια; Η ψηφιακή εποχή της κλασικής φιλολογίας


Γιάννης Δούκας
Περίληψη

-

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ##section.default.title##
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner και Jeffrey Schnapp, επιμ. 2012. Digital Humanities. Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη και Λονδίνο: MIT Press.
Crane, Gregory. 2004. «Classics and the Computer: An End of the History». Στο Companion to Digital Humanities, επιμέλεια Susan Schreibman, Ray Siemens και John Unsworth, 46-55. Οξφόρδη: Blackwell.
Gold, Matthew K., επιμ. 2012. Debates in the Digital Humanities. Μινεάπολη και Λονδίνο: University of Minnesota Press.
Kirschenbaum, Matthew G. 2010. «What is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments?». ADE Bulletin 150: 55-61.
–––––. 2014. «What is “Digital Humanities”, and Why Are They Saying Such Terrible Things about It?». Differences 25 (1): 46-63.
Presner, Todd κ.ά. 2009. «The Digital Humanities Manifesto 2.0». UCLA Mellon Seminar in Digital Humanities. Επίσκεψη Νοέμβριος 2022. http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf/.
Terras, Melissa, Julianne Nyhan και Edward Vanhoutte, επιμ. 2013. Defining Digital Humanities: A