Η ιστορία στον αστερισμό του ψηφιακού φετιχισμού μύθος ή πραγματικότητα;


Ηλίας Στουραΐτης
Περίληψη

-

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ##section.default.title##
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Andersen, Deborah L. 2002. «Defining Digital History». Journal of the Association for History and Computing, 5, τχ. 1 (Μάιος). Επίσκεψη 10 Ιουλίου 2020. https://quod.lib.umich.edu/j/jahc/3310410.0005.103/--defining-digital-history?rgn=main;view=fulltext.
Ayers, Edward L. 1999. «The Pasts and Futures of Digital History». University of Virginia. Επίσκεψη 20 Ιουλίου 2020. http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html.
Cauvin, Thomas. 2016. Public History: A Textbook of Practice. Νέα Υόρκη: Routledge.
Cohen, Daniel, και Roy Rosenzweig. 2005. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press.
Cross, Gary. 2000. An All-Consuming Century: Why Consumerism Won in Modern America. Νέα Υόρκη: Columbia University Press.
Düring, Marten, Matthias Bixler, Michael Kronenwett και Martin Stark. 2011. «VennMaker for Historians: Sources, Social Networks and Software». Revista hispana para el análisis de redes sociales 21, τχ. 8 (Δεκέμβριος): 421-452. Επίσκεψη 12 Ιουλίου 2020. https://www.researchgate.net/publication/52003377_VennMaker_for_Historians_Sources_Social_Networks_and_Software/fulltext/53d234310cf220632f3c7625/VennMaker-for-Historians-Sources-Social-Networks-and-Software.pdf
Genet, Jean-Philippe. 1986. «Histoire, Informatique, Mesure». Histoire et Mesure 1 (1): 7-18. Επίσκεψη 10 Ιουνίου 2020. https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904.
Giaccardi, Elisa, επιμ. 2012. Heritage and Social Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture. Λονδίνο: Routledge.
Gold, Matthew, επιμ. 2012. Debates in the Digital Humanities. Μινεάπολη: University of Minnesota Press.
Graham, Shawn, Ian Milligan και Scott Weingart. 2015. Exploring Big Historical Data: The Historian’s Macroscope. Λονδίνο: Imperial College Press.
Hartog, François, 2003. Καθεστώτα ιστορικότητας: Παροντισμός και εμπειρίες του χρόνου. Μετάφραση Δημήτρης Κουσουρής. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Heimburger, Franziska, και Émilien Ruiz. 2011. «Faire de l’histoire à l’ère numérique: Retours d’expériences». Revue d’histoire moderne et contemporaine 58, τχ. 4bis (Μάιος): 70-89.
Καρυδάκης, Γιώργος. 2021. «Τεχνολογικά επαυξημένη πολιτισμική εμπειρία χρήστη και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς». Στο Αναδυόμενες Τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά, επιμέλεια Αλεξάνδρα Μπούνια και Δέσποινα Καταπότη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Kirschenbaum, Matthew. 2010. «What is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments?». ADE Bulletin 150: 55-61.
Kitchin, Rob. 2014. The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences. Λονδίνο, Θάουζαντ Όουκς, Καλιφόρνια, Νέο Δελχί και Σιγκαπούρη: Sage.
Κονδύλης, Παναγιώτης. 1998. Από τον 20ό στον 21ο αιώνα: Τομές στην πλανητική πολιτική περί το 2000. Αθήνα: Θεμέλιο.
Lamassé, Stéphane, και Philippe Rygiel. 2014. «Nouvelles frontières de l’historien», Revue Sciences/Lettres 2. https://doi.org/10.4000/rsl.411.
Lee, John. 2002. «Principles for Interpretative Digital History Web Design». Journal of the Association for History and Computing 5, τχ. 3 (Σεπτέμβριος). Επίσκεψη 12 Ιουλίου 2020. https://quod.lib.umich.edu/j/jahc/3310410.0005.305/--principles-for-interpretative-digital-history-web-design?rgn=main;view=fulltext.
Λιάκος, Αντώνης. 2010. «Οι ανθρωπιστικές επιστήµες στην κοινωνία της γνώσης και στη µετάβαση του πανεπιστηµίου από την αυτονοµία στην ετερονοµία». Παρέµβαση στην ηµερίδα για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, του περιοδικού Historein/Ιστορείν, Αθήνα 13 Ιουνίου. Επίσκεψη 23 Ιουλίου 2020. https://antonisliakos.files.wordpress.com/2011/04/humanities-historein3.pdf.
Mahoney, Simon, και Elena Pierazzo. 2012. «Teaching Skills or Teaching Methodology?». Στο Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics, επιμέλεια Brett Hirsch. Open Book Publishers.
Milligan, Ian. 2013. «Illusionary Order: Online Databases, Optical Character Recognition, and Canadian History, 1997-2010», Canadian Historical Review 94, τχ. 4 (Δεκέμβριος): 540-569.
Miles, Steven, 1998. Consumerism as a Way of Life. Λονδίνο: Sage.
Μπιλάλης, Μήτσος. 2015. Το παρελθόν στο δίκτυο: Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994-2005). Αθήνα: Historein, ΕΚΤ/ΕΙΕ. Επίσκεψη 12 Ιουλίου 2020. https://epublishing.ekt.gr/el/15373.
Noiret, Serge. [2011] 2012. «La Digital History: Histoire et mémoire à la portée de tous». Στο Read Write Book 2: Une introduction aux humanités numériques, επιμέλεια Pierre Mounier, 151-177. Μασσαλία: OpenEdition Press. Ψηφιακή δημοσίευση ανοιχτής πρόσβασης. Επίσκεψη 12 Ιουλίου 2020. https://books.openedition.org/oep/258#bodyftn7.
Πεντάζου, Ιουλία. 2016. «Σχεδιάζοντας ψηφιακά εκθέματα για την ιστορία της πόλης του Βόλου: Ο ψηφιακός σχεδιασμός από τη θεωρία στην πράξη». Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Putnam, Lara. 2016. «The Transnational and the Text-Searchable: Digitized Sources and the Shadows They Cast». American Historical Review 121, τχ. 2 (Απρίλιος): 377-402.
Robertson, Stephen. 2016. «The Differences between Digital Humanities and Digital History». Στο Debates in the Digital Humanities, επιμέλεια Lauren F. Klein και Matthew K. Gold. Μινεάπολη: University of Minnesota Press. Επίσκεψη 20 Ιουλίου 2020. https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled/section/ed4a1145-7044-42e9-a898-5ff8691b6628#ch25.
Ροϊνιώτη, Ελίνα. 2021. «Διασώζοντας την εμπειρία: Ψηφιακά Παιχνίδια ως πολιτιστικά τεκμήρια». Στο Αναδυόμενες Τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά, επιμέλεια Αλεξάνδρα Μπούνια και Δέσποινα Καταπότη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Rosenzweig, Roy. 2003. «Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era». American Historical Review 108, τχ. 3 (Ιούνιος): 735-762.
Scheinfeldt, Tom. 2014. «The Dividends of Difference: Recognizing Digital Humanities’ Diverse Family Tree/s». Found History, 7 Απριλίου. Επίσκεψη 30 Ιουλίου 2020. https://foundhistory.org/2014/04/the-dividends-of-difference-recognizing-digital-humanities-diverse-family-trees/.
Schreibman, Susan, Ray Siemens και John Unsworth, επιμ. 2004. A Companion to Digital Humanities. Οξφόρδη: Blackwell.
Seefeldt, Douglas, και William Thomas. 2009. «What Is Digital History?». Perspectives on History, 1 Μαΐου. Επίσκεψη 12 Ιουλίου 2020. https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2009/what-is-digital-history.
Simon, Zoltán B. 2019. History in Times of Unprecedented Change: A Theory for the 21st Century. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Bloomsbury.
Simon, Zoltán B., και Marek Tamm. 2021. «Historical Futures». History and Theory 60, 1 (Μάρτιος): 1-22. Επίσκεψη 1 Ιουλίου 2021. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hith.12190.
Σμυρναίος, Αντώνης. 2009. Λατρεία και νεύρωση στην παιδαγωγική της καινοτομίας: Σημειώσεις σε μια μετανεωτερική φιλοσοφία της παιδείας. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
———. 2013. Ιστορίης μάθησις: Ζητήματα φιλοσοφίας και διδακτικής της ιστορίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Stouraitis, Elias. 2018. «Deconstructing Historical Culture of Massively Multiplayer Online Games: A Participatory Interactive Past». Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture: Yearbook of the International Society for History Didactics (JHEC) 39: 31-52.
Thomas, William. 2004. «Computing and the Historical Imagination». Στο A Companion to Digital Humanities, επιμέλεια Susan Schreibman, Ray Siemens και John Unsworth. Οξφόρδη: Blackwell.
Webster, Peter. 2015. «Will Historians of the Future Be Able to Study Twitter?». Webstory, Peter Webster’s Blog, 6 Μαρτίου. Επίσκεψη 12 Ιουλίου 2020. https://peterwebster.me/2015/03/06/future-historians-and-twitter/.