Φως και σκιά: δημιουργοί χώρων και αφηγητές μύθων


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
φως σκιά σχήμα μύθος
Αικατερίνη Κατσιούλη (Aikaterini Katsiouli)
Χρυσούλα Πολίτη (Chrysoula Politi)
Άρης Μαυρομμάτης (Aris Mavrommatis)
Περίληψη

Οι σκιές των αντικειμένων πάνω σε μια επιφάνεια ορίζουν σ’ αυτήν ένα νέο χώρο, ο οποίος αναπτύσσει τη δική του δυναμική και στοιχειοθετεί τη δική του ιστορία. Από την πρωτόγονη εποχή, οι σκιές δημιουργούσαν ένα φαντασιακό χώρο εντός του οποίου εξυφαίνονταν μύθοι και δοξασίες που δρούσαν ήρωες και μάγισσες. Ο χώρος των σκιών εξάπτει τη φαντασία των μικρών παιδιών, δημιουργώντας ένα πεδίο μέσα στο οποίο συγκροτούν προσωπικές ιστορίες με δρώντα πρόσωπα τις σκιές. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο: τον πειραματισμό παραγωγής σκιών γεωμετρικών στερεών όπως: της σφαίρας, του κώνου, του κύβου και του κυλίνδρου, την γεωμετρική προσέγγιση του τρόπου δημιουργίας μιας σκιάς και τέλος την ανάπτυξη προβληματισμού αν από την σκιά ενός αντικειμένου είναι δυνατή η γνώση της μορφής αυτού του αντικειμένου. Στη συνέχεια με συνδυασμό των προηγουμένων στερεών, κατασκευάζονται μέσα στο χώρο μια αίθουσας του νηπιαγωγείου διαφορετικά αρχιτεκτονικά σύνολα, τα οποία προβάλλονται υπό σταθερή πηγή φωτισμού στους τοίχους της αίθουσας. Έτσι, οι τέσσερεις τοίχοι της αίθουσας μεταμορφώνονται σ’ έναν επίπεδο αρχιτεκτονικό χώρο, ο οποίος αφηγείται ιστορίες που τα παιδιά συνθέτουν με ήρωες τις σκιές. Πειραματικά η πρόταση εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο «Φεγγαράκι» σε παιδιά ηλικίας περίπου 5-6 ετών με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Αναφορές
Παπαδημητρίου, Σ. (2006). Η αναπαράσταση ως μορφογένεση του α-σχημου. Πρακτικά συνεδρίου, Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Αρχιτεκτόνων, σ. 390.
Πλάτων. Πολιτεία, Κεφάλαιο Ζ, 514a -515b.
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Περί της Αρχαίας Ελληνικής ζωγραφικής, 35ο Βιβλίο της «Φυσικής Ιστορίας», (μτφρ. από τα Λατινικά: Τ. Ρούσος και Α. Λεβίδης, 1994). Αθήνα: Άγρα, σ.125.
Arnheim,R. (1974). Art and visual perception. Berkley: University of California Press.
Arnheim,R. (1974). Art and visual perception. Berkley: University of California Press.
Casati , Roberto, (2002). Ανακάλυψη της σκιάς. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα.
Neisser, U., (1976). Cognition and reality. NY: Freeman.