Σχεδιαστικός παλιμπαιδισμός ή ‘παιδοκεντρική’ αρχιτεκτονική: η οικειοποίηση του αστικού περιβάλλοντος και η πόλη ως παίγνιον


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοβιογραφία αστικός σχεδιασμός παιχνίδι θεραπεία ψυχοπαθολογία λογοτεχνία
Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος (Aristotelis Dimitrakopoulos)
http://orcid.org/0000-0002-7784-9868
Περίληψη

Στην ομηρική διάλεκτο, η ανοίκεια φράση «πόλεις παίζειν» περιέγραφε κάποιο άθυρμα. Από τις απαρχές της ελληνικής γλώσσας μας κληροδοτούνται αρχέγονες ερμηνείες του παιγνίου ως έννοιας εγγενούς του σχεδιασμού πόλεων ή της σύλληψης αστικών δομών ευρύτερα. Στο παρόν πόνημα, η εναρκτήρια αυτή θέση αναπτύσσεται μέσω αναφορών πρώτιστα από τη λογοτεχνία ή την ψυχανάλυση και δευτερευόντως από την οικεία μας αρχιτεκτονική πρακτική. Στις σχετικές περιπτώσεις, η σκέψη για τις αστικές πλοκές και το ψηλάφισμά αυτών, στοιχειοθετείται δυνητικά ως διαδικασία γένεσης ενός αέναου παιγνίου οικειοποίησης της πόλης∙ σχεδόν ως ‘αλλότρια’ εκδοχή κάποιου συμβατικού επιτραπέζιου αθύρματος. Αποτελώντας έκφραση εσωτερικής ανάγκης ή ακόμη και ψυχιατρικής επίτασης, νοητικά, η πόλη εμφανίζεται ως ανήκουσα στον εαυτό, στο εγώ, αποκαλύπτοντας κάποιο παιχνίδι αυτοεπιβεβαίωσης, ή και εκδοχή κάθαρσης. Πρόκειται για μια αμφίδρομη πράξη απεικόνισης του εαυτού στην πόλη κι αντιστρόφως. Ο εαυτός καταλαβαίνει, ήτοι κατά-λαμβάνει, γίνεται καταληψίας μα και επικυρίαρχος της πόλης, καθιδρυτής της, εκ-πρόσωπος και ψυχή αυτής. Ως προοίμιο σχεδιαστικής πράξης στην αστική κλίμακα, συλλαμβάνεται καθοριστικά μια εκδοχή αισιόδοξου παιγνίου, κατ’ αντιστοιχία με τις ετυμολογικές και νοηματικές καταβολές του «πόλεις παίζειν». Ο ενήλικας σχεδιαστής μετατρέπεται σε παιδί που διερευνά και αναδιατυπώνει συγκείμενα, προσλαμβάνουσες εκ του αστικού περίγυρου αποτυπώνοντας μεταφυσικές ή στοχαστικές αναζητήσεις, σε ένα εγχείρημα με αενάως διαφεύγοντα ζητούμενα και συγκεχυμένες αξιώσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος (Aristotelis Dimitrakopoulos), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναπλ. καθηγητής, Αρχιτεκτονική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αναφορές
Calvino, I. (1982). Οι Αόρατες πόλεις. Μτφρ. Ε. Γ. Ασλανίδης και Σ. Καπογιαννοπούλου. Αθήνα: Οδυσσέας.
Le Corbusier (2004). Για μια αρχιτεκτονική. Μτφρ. Π. Τουρνικιώτης. Αθήνα: Εκκρεμές.
Le Corbusier (2015). Le Modulor (1 & 2). Μτφρ. Α. Κωσταβάρρα-Παπαρρήγα. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
Liddell, H., G. και Scott, R. (1889). Μεγάλο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Greek version of Greek-English Lexicon). Oxford: Oxford University Press.
Μπόρχες, Χ. Λ. (1991). Το Άλεφ. Μτφρ. Α. Κυριακίδης, Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία.
Borges, J. L. (1964). Labyrinths, Selected Stories & Other Writings. Επιμ. D.A. Yates, J. East. Νέα Υόρκη: New Directions Publishing.
Calvino, I. (1993). Le Città Invisibili (1972). Μιλάνο: Mondadori.
Castillo, G., et al. (2015). Hippie Modernism: The Struggle for Utopia. Μινεάπολις: Walker Art Center.
Cook, P. (1999). Archigram. Νέα Υόρκη: Princeton Architectural Press.
George, H. (1999). Our Land & Land Policy: Speeches Lectures, and Miscellaneous Writings. Επιμ. K. C. Wenzer. East Lansing: Michigan State University Press.
Jung, C. G. (1989). Memories, Dreams, Reflections. Επιμ. A. Jaffe. Μτφρ. R. Winston, C. Winston. Νέα Υόρκη: Random House, Vintage Books.
Le Corbusier (1967). The Radiant City. Νέα Υόρκη: Orion Press.
Maas, W. (2007). Space Fighter: The Evolutionary City (Game:). Βαρκελώνη: Actar.
Maas, W. (1998). Farmax, Excursions on Density. Ρότερνταμ: 010 Publishers.
Malaparte, C. (2007). Woman Like Me. Μτφρ. R. M. Graziadei. Λέστερ: Trobadour Publ. Ltd.
MVRDV (2004). The Hidden Metropolis: The Regionmaker. Βερολίνο: Hatje Cantz Publishers.
MVRDV (1999). Metacity/Datatown. Ρότερνταμ: 010 Publishers.
Schneider, C. E. C. (επιμ.) (1830). Plato, Platonis Opera Graece. Λειψία: B. G. Teubner Verlag.
Talamona, M. (1996). Casa Malaparte. Νέα Υόρκη: Princeton Architectural Press.
Von Leutsch, E., Schneidewin F. W. (επιμ.) (1839). Corpus Paroemiographorum Graecorum: Zenobius. Γκέττινγκεν: Vanderhoeck & Ruprecht (V&R).