Το «νέο» σχολείο: χώρος που προωθεί τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργική ανάπτυξη και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αναδιαμόρφωση του χώρου βιωματική πολυαισθητηριακή μάθηση δημιουργικότητα κριτική σκέψη ανταλλαγή
Ευαγγελία Λίλιου (Evangelia Liliou)
Περίληψη

Αυτό που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία είναι τα δεδομένα που έφερε η νέα χιλιετία στους χώρους μάθησης. Θα περιηγηθούμε σχολεία που χτίστηκαν με στόχο όχι απλά τη διδασκαλία στείρας γνώσης αλλά την καλλιέργεια κουλτούρας επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτά τα πρότυπα, θα προτείνουμε τρόπους προσαρμογής των σχολικών χώρων στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να προσφέρουν εποικοδομητικές φυσικές, γνωστικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και συναισθηματικές εμπειρίες. Στο «νέο» σχολείο, δεν μας απασχολεί απλά το πώς θα χωρέσουμε τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, αλλά το πώς θα διαμορφώσουμε το χώρο έτσι ώστε να προσφέρει πολυαισθητηριακή γνώση που οξύνει τη σκέψη και διευρύνει τους ορίζοντες. Κι εφόσον οι θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας αλλάζουν διαρκώς και εξελίσσονται, έτσι και οι σχολικοί χώροι χρειάζεται να μην παραμένουν ίδιοι, αλλά να αναδιαμορφώνονται με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας επικοινωνίας, ομαδικότητας, αρμονικής συνύπαρξης και εποικοδομητικής ανταλλαγής μεταξύ όλων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευαγγελία Λίλιου (Evangelia Liliou), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικός & Υποψήφια Διδάκτωρ

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναφορές
Γερμανός, Δ. (2005). Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής: Η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου. Αθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, Δ. (2002). Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, Δ. (2017). Αλλαγές στο χώρο της τάξης και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr/kliapis/GermanF. pdf (Ανακτήθηκε: 15/05/2017).
Γερμανός Δ. & Λιάπη Μ. (επιμ.) (2015). Πρακτικά Συμποσίου «Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή (ΤΕΠΑΕ)», Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο:
Γκότοβος, A. (1990). Παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
Mατσαγούρας, H. (2000). H σχολική τάξη. Xώρος, Oμάδα, Πειθαρχία, Mέθοδος. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Μπακιρτζής, Κ. (2004). Επικοινωνία και Αγωγή. Αθήνα: Gutenberg.
Τριανταφύλλου, Γ. (2013). Δημοτικό Σχολείο «Δημήτρης Πικιώνης»: http://triantafylloug.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html (Ανακτήθηκε: 15/05/2017).
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: http://domesindex.com/buildings/peiramatiko-sxoleio-8essalonikhs/ (Ανακτήθηκε: 15/05/2017).
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Γυμνάσιο και Λύκειο Λαγκαδά: http://domesindex.com/buildings/gymnasio-kai-lykeio-lagkada/ (Ανακτήθηκε: 15/05/2017).
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. 2ο Δημοτικό Σχολείο Κάντζας:
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου: http://domesindex.com/buildings/10-dhmotiko-sxoleio-xaidarioy/ (Ανακτήθηκε: 15/05/2017).
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. 5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου & Νηπιαγωγείο:
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Ιδιωτικά σχολεία Ξάνθης ‘Άξιον’:
Ψηφιακό Ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Βρεφονηπιακός σταθμός ‘Cocoon’:
Arch Daily, Infant School Student In Vereda. Available at: http://www.archdaily.com/359678/infant-school-student-in-vereda-rueda-pizarro-arquitectos (Retrieved: 15/05/2017).
Arch Daily, Vittra School Södermalm. Available at: http://www.archdaily.com/420645/vittra-school-sodermalm-rosan-bosch (Retrieved: 15/05/2017).
Arch Daily, Timayui Kindergarten. Available at: http://www.archdaily.com/201977/timayui-kindergarten-giancarlo-mazzanti (Retrieved: 15/05/2017).
Arch Daily, Bridge School. Available at: http://www.archdaily.com/45409/school-bridge-xiaodong-li (Retrieved: 15/05/2017).
Arch Daily, Makoko Floating School. Available at: http://www.archdaily.com/344047/makoko-floating-school-nle-architects (Retrieved: 15/05/2017).
Arch Daily, Sra Pou Vocational School. Available at: http://www.archdaily.com/130914/sra-pou-vocational-school-architects-rudanko-kankkunen (Retrieved: 15/05/2017).
Arch Daily, McMicken Elementary School. Available at: http://www.archdaily.com/184806/mcmicken-elementary-school-tcf-architecture (Retrieved: 15/05/2017).
Architect - The Journal of the American Institute of Architects, Douglas Park Elementary School. Available at: http://www.architectmagazine.com/project-gallery/douglas-park-elementary-school (Retrieved: 15/05/2017).
Bacalis, S. (2007). Takis Zenetos: A Modern Greek Architect, part II – The Circular School. Available at: http://blog.2modern.com/2007/06/takis_zenetos_a.html (Retrieved: 15/05/2017).
Big Picture Learning. Availble at: http://www.bigpicture.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=389353&type=d&pREC_ID=882353 (Retrieved: 15/05/2017).
Business Insider, Innova Schools. Available at: http://www.businessinsider.com/innova-schools-in-peru-offer-great-education-for-cheap-2015-7 (Retrieved: 15/05/2017).
Carpe Diem Innovative School Meridian. Available at: http://carpediemmeridian.com/author/admin/page/2/ (Retrieved: 15/05/2017).
Dezeen, Ørestad College. Available at: https://www.dezeen.com/2007/10/19/orestad-college-copenhagen-by-3xn-architects/ (Retrieved: 15/05/2017).
Greenman, J. (1988). Caring spaces, learning spaces: Children’s environments that work. Redmond, WA: Exchange Press.
Hebblethwaite, C. (2017). Sweden’s ‘gender-neutral’ pre-school. BBC News. Available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-14038419 (Retrieved: 15/05/2017).
Kumar, V. (2013). 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organisation. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Mead, R. Learn Different: Silicon Valley disrupts education. The New Yorker. Available at: http://www.newyorker.com/magazine/2016/03/07/altschools-disrupted-education (Retrieved: 15/05/2017).
National Education Association (ΝΕΑ), U.S.A., Preparing 21st Century Students for a Global Society: An Educator’s Guide to the 4 “Cs”. Available at: http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf (Retrieved: 15/05/2017).
Smith, F. (1998). The Book of Learning and Forgetting. New York: Teachers College Press.
Spencer, Ch. et al. (1989). The Child in the Physical Environment. New York: Wiley & Sons.
Steve Jobs School. Available at: http://stevejobsschool.world/ (Retrieved: 15/05/2017).
THINK Global School. Available at: https://thinkglobalschool.org/ (Retrieved: 15/05/2017).
Tuan, Y.F. (1977). Space and place: The perspective of experience. Minneapolis ΜΝ: University of Minnesota Press.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wellhousen, K. & Crowther, I. (2004). Creating Effective Learning Environments. Clifton Park, NY: Thomson.