“Street Edventures”, εξερευνώντας τη γλώσσα μέσα από την τέχνη του δρόμου


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
τέχνη του δρόμου αστικό περιβάλλον παιδιά εκμάθηση γλώσσας παιχνίδι
Λαμπρινή Χαρτοφύλακα (Lamprini Chartofylaka)
http://orcid.org/0000-0003-2369-7843
Περίληψη

Το γκράφιτι και κάθε είδους δημόσια εικαστική παρέμβαση (τέχνη του δρόμου) αποτελούν ενεργά στοιχεία της ταυτότητας του αστικού χώρου. Για πολλούς, τα παραπάνω συνθέτουν μια μορφή ‘εικαστικών εργαλείων’ για την ελευθερία της έκφρασης στο δημόσιο χώρο, ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η ιδέα του project “Street Edventures” βασίζεται στη χρήση της δυναμικής του αστικού περιβάλλοντος ως κοινού τόπου μάθησης σε καθημερινή βάση, απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης της δημιουργικότητας των παιδιών. Το πρωτότυπο (σε μορφή game design document προς το παρόν) προτείνει μια σειρά από γλωσσικές ασκήσεις που αφορούν την κατανόηση και την εξάσκηση της γραμματικής, ορθογραφίας κ.ά. με περιεχόμενο βασισμένο στα μηνύματα που αποτυπώνονται στους τοίχους των αστικών συνοικιών. Για όσα έργα δρόμου έχουν μόνο οπτικοποιημένη μορφή (συνεπώς καθόλου κείμενο προς επεξεργασία), το παιχνίδι θα προτείνει ασκήσεις αφήγησης ιστοριών (storytelling) με σκοπό την ενίσχυση του γραπτού και προφορικού λόγου. Το παιχνίδι θα σχεδιαστεί για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική ή/και για παιδιά που μαθαίνουν Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Η ιδέα για το παιχνίδι Street Edventures αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Α’ έτους του μεταπτυχιακού μου. Ο τελικός στόχος είναι να μετατραπεί σε ψηφιακό παιχνίδι μάθησης σε μορφή εφαρμογής (application) ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην πρώτη του εκδοχή χρησιμοποιήθηκαν ως ερέθισμα παραδείγματα της γαλλικής γλώσσας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Αναφορές
Bansky (2001). Banging Your Head Against a Brick Wall. Weapons of Mass Distraction.
Barblett, L. (2010). Why play-based learning? In Every Child 16(3): 4-5.
Burwell, C. and Lenters, K. (2015). Word on the street: Investigating linguistic landscapes with urban Canadian youth. In Pedagogies: An International Journal 10(3): 201-221.
Cenoz, J. and Gorter, D. (2008). The linguistic landscape as an additional source of input in second language acquisition. In IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 46(3).
Debord, G. (1956). Theory of Derive. In Situationist International Online. Available at: http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html. (Retrieved: 30/6/2017).
Gieseking, J. J. and Mangold, W. (2014). The people, place, and space reader. New York: Routledge.
Halsey, M. and Young, A. (2006). Our desires are ungovernable. In Theoretical Criminology 10(3): 275-306.
Hirsh-Pasek, K. and Michnick Golinkoff, R. (2016). Transforming Cities into Learning Landscapes. In (SSIR) Stanford Social Innovation Review. Available at:https://ssir.org/articles/entry/transforming_cities_into_learning_landscapes. (Retrieved: 30/6/2017).
Hughes, Μ. (2009). Street Art & Graffiti Art: Developing an Understanding. Thesis, Georgia State University.
INTO (2004). Language in the Primary School. An INTO discussion document. Dublin: INTO.
Kendall, D. (2011). Street Art: A Window to a City's Soul. In The Huffington Post. TheHuffingtonPost.com. Available at: http://www.huffingtonpost.com/dylan-kendall/street- art-a-window-to-a-_b_823592.html. (Retrieved: 30/6/2017).
Kindle Project (2013). Street Art Versus Museums: A Conversation. Available at: https://kindleproject.org/street-art-versus-museums-a-conversation/. (Retrieved: 30/6/2017).
Merrill, S. (2014). Keeping it real? Subcultural graffiti, street art, heritage and authenticity. In International Journal of Heritage Studies 21(4): 369–389.
Sanger, M. (1997). Viewpoint: Sense of Place and Education. In The Journal of Environmental Education 29(1): 4-8.
Semple, K. (2004). Lawbreakers, Armed With Paint and Paste; Underground Artists Take to the Streets. In The New York Times. Available at: http://www.nytimes.com/2004/07/09/nyregion/lawbreakers-armed-with-paint-and-paste- underground-artists-take-to-the-streets.html. (Retrieved: 30/6/2017).
Smith, K. (2007). The guerilla art kit. New York: Princeton Architectural Press.
Sobel, D. (1998). Mapmaking with children: sense of place education for the elementary years. Portsmouth: Heinemann.
StreetWise Hebrew, Learn Hebrew with Guy Sharett (no date). In StreetWise Hebrew: Learning in the Streets with Guy Sharett. Available at: http://www.streetwisehebrew.com/. (Retrieved: 30/6/2017).
Wilson, R. (1997). A sense of place. In Early Childhood Education Journal 24(3): 191- 194.