5ο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής

Δημοσιευμένα: 2023-09-21

Αποσφαλμάτωση με το Scratch

Δ. Νικολός, Β. Κόμης

Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής

Γ. Φεσάκης, Tσ. Καράκιζα, E. Γουλή, Κ. Γλέζου, A. Γόγουλου

Εφαρμογή του διδακτικού μικρόκοσμου Scratch σε μαθητές Γ΄ Τάξης Δημοτικού

Ι. Κοσμοπούλου, Χ. Φλώρου, Αικ. Μπαγιάτη, Η. Χούστης

Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μ. Γρηγοριάδου, Β. Δαγδιλέλης, Χ. Ζαγούρας, Β. Κόμης, Α. Τζιμογιάννης

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας

Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη

Δ. Ρίγγας, Ε. Χριστοπούλου

Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου

Σ. Φράγκου, Μ. Γρηγοριάδου, Κ. Παπανικολάου