Το «συμβάν» του «Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου» ως «οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης»: Η περίπτωση του ΠΠΛ Αναβρύτων (2011-2014)


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
ενδοσχολικές εκπαιδευτικές πρακτικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχολεόι ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης πρότυπα πειραματικά σχολεία Λύκειο Αναβρύτων
Γεώργιος Πασιάς
Νικόλαος Καλοσπύρος
Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η πρόταξη του ««σχολείου ως οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης» και η σύνδεση της επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με ενδοσχολικές πρακτικές αποτελούν βασικές παραμέτρους της «αλλαγής του εκπαιδευτικού παραδείγματος» στον διεθνή χώρο. Στην εισήγηση επιχειρείται μια διπλή κριτική ανάγνωση του συμβάντος των ΠΠΣ: α) της διερεύνησης του βαθμού στον οποίο ο λόγος και οι πρακτικές του θεσμού του ΠΠΣ συνδέονται με τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του «σχολείου ως οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης», και β) της διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον θεσμό των ΠΠΣ στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής τους στη λειτουργία του ΠΠΛ Αναβρύτων την περίοδο 2011-2014.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεώργιος Πασιάς
ΦΠΨ/ΕΚΠΑ
Νικόλαος Καλοσπύρος
ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ