Πολυπολιτισμικότητα στη σχολική μονάδα. Αντιλήψεις των μαθητών για τους αλλοδαπούς


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
διαπολιτισμικότητα κοινωνικές αναπαραστάσεις αλλοδαποί μαθητές Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μαρίνος Παρασκευόπουλος
Αγγελική Μπίλια
Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
Περίληψη

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας και το παιδαγωγικό πλαίσιο που σχετικά αναπτύσσεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενισχύει το διάλογο αναφορικά με την διαπολιτισμική αγωγή και την εκπαίδευση των εθνοπολιτιστικά διαφορετικών μαθητών. Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής προσέγγισης διερευνάται η πρόσληψη των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου για τους αλλοδαπούς. Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά προσλαμβάνουν τον «άλλο», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποδόμηση ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων και για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνεργασίας, και επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαρίνος Παρασκευόπουλος

Phd, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70

Αγγελική Μπίλια

Msc, Διευθύντρια Σχολείου Α/θμιας Εκπ/σης

Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
Msc, Εκπαιδευτικός ΠΕ60