Σχέση μαθησιακών δυσκολιών με την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων σε μαθητές Δ/βάθμιας εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
μαθησιακές δυσκολίες μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ψυχολογικά προβλήματα
Αγάθη Σταθοπούλου
Ζωή Καραμπατζάκη
Μαρία Πανταζοπούλου
Γιάννης Παπαδάτος
Περίληψη

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Διεθνείς έρευνες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που  δεν τα καταφέρνουν στον ακαδημαϊκό τομέα τείνουν να εμφανίζουν και ψυχολογικά προβλήματα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν οι χαμηλές  επιδόσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γλώσσα και στα μαθηματικά σχετίζονται με την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων. Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 130 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι παραπέμφθηκαν για αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ της Β΄ Αθήνας, λόγω χαμηλής σχολικής επίδοσης. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς παιδιών και εφήβων του ACHENBACH και συγκεκριμένα οι υποκλίμακες άγχος-κατάθλιψη και απόσυρση-κατάθλιψη και η βαθμολογία των μαθητών στα μαθήματα της γλώσσας και των  μαθηματικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  p<0,01 ή p<0,05, ανάμεσα στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και στη βαθμολογία των μαθητών στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αγάθη Σταθοπούλου

Διδ Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας

Ζωή Καραμπατζάκη
Διδ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος
Μαρία Πανταζοπούλου
Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Β Αθήνας