Αξιολόγηση κοινωνικό – συναισθηματικών παραμέτρων μάθησης και προσαρμογής παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες με την τεχνική Q – sort


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις Κλειδιά q-sort αξιολόγηση κοινωνικο-συναισθηματική προσαρμογή ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες οργάνωση προγραμμάτων
Ιωάννης Αγαλιώτης
Νικόλαος Ομπάσης
Περίληψη
Περίληψη    Η Q – sort είναι μία τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, προσφέροντας τη δυνατότητα να μελετηθούν, οι στάσεις και οι αντιλήψεις ενός ατόμου τόσο για τον εαυτό του (αυτοαντίληψη), όσο και για τους άλλους. Παρότι είναι ευρέως διαδεδομένη σε άλλες επιστήμες, δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τόσο διεθνώς, αλλά και πολύ περισσότερο στη χώρας μας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει την χρησιμότητα της τεχνικής Q – sort, όσον αφορά την εκπαιδευτική αξιολόγηση διάφορων κοινωνικό-συναισθηματικών παραμέτρων μάθησης και προσαρμογής σε παιδιά με «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Η.Ε.Α). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα περιλάμβανε την αξιολόγηση 14 μαθητών ηλικίας 8-12 ετών (11 αγόρια και τρία κορίτσια) με Η.Ε.Α, που φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία και παρακολουθούσαν το τμήμα ένταξης. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η ευχρηστία και η χρησιμότητα της τεχνικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ σημαντική επιδίωξη ήταν και η ανάδειξη των δυνατοτήτων της τεχνικής για παροχή πληροφοριών που μπορούν να χρησιμεύσουν για τον καταρτισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νικόλαος Ομπάσης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής[1] – Ειδικός Δάσκαλος


[1] Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Τμημα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής