Οι Δραματικές Θεραπευτικές Μέθοδοι και η Αφήγηση στην Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις Κλειδιά δραματοθεραπεία ψυχόδραμα αφήγηση δραματικές μέθοδοι σχολικός εκφοβισμός
Αναστασία Μπότου
Νικόλαος Τσέργας
Ουρανία Καλούρη
Περίληψη

Περίληψη

Η εργασία αυτή εξετάζει το ρόλο των δραματικών θεραπευτικών μεθόδων και της αφήγησης στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ειδικότερα εξετάζονται  το ψυχόδραμα, η δραματοθεραπεία, οι αφηγηματικές πρακτικές  και τεχνικές,  καθώς και τα οφέλη από την εφαρμογή τους στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Παρουσιάζονται βασικές μέθοδοι και θεραπευτικές διαδικασίες, διερευνώνται οι δυνατότητες για τον συνδυασμό αυτών των μεθόδων στο περιβάλλον του σχολείου, αλλά και η αξιοποίησή τους για την αλλαγή της κουλτούρας της βίας. Οι δραματικές και αφηγηματικές μέθοδοι θεραπευτικής παρέμβασης εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων πρόληψης και  σε συνδυασμό με άλλες μορφές παρέμβασης, χρησιμοποιούνται  για την μείωση και αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αναστασία Μπότου

Δρ. Ψυχολογίας, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Νικόλαος Τσέργας

Λέκτορας ΔΠΘ

Ουρανία Καλούρη

Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ