Νοητικές ικανότητες εμπλεκομένων σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
θύτης θύμα υπερασπιστής του θύματος ενισχυτής ή βοηθός του θύτη παριστάμενος νοητικό επίπεδο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ
Περίληψη

Ο σχολικός Εκφοβισμός/ Θυματοποίηση λαμβάνει χώρα μεταξύ συνομηλίκων, εμπεριέχει ταυτόχρονα φυσική και λεκτική βία, η οποία αποτελεί ένα συστηματικό, διαρκές σύνολο συμπεριφορών που προκαλείται από ένα άτομο ή μια ομάδα προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη, γόητρο ή αγαθά (Espelage&Swearer, 2003).

Ο «ρόλος» των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικού Εκφοβισμού/Θυματοποίησης  σχετίζεται και με τα ατομικά χαρακτηριστικά του /της μαθητή/τριας και καθορίζει τη συμπεριφορά τους  (Salmivallietal., 1996). Ο δείκτης νοημοσύνης επιδρά στην εκδήλωση ή μη επιθετικής συμπεριφοράς και στη μορφή αυτής (Παπαδάτος, 2003· 2004).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της σχέσης του νοητικού επιπέδου των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης και του ρόλου τους. Στη μελέτη συμμετέχουν 85 μαθητές της Ε΄καιΣτ΄τάξης Δημοτικών Σχολείων της Αττικής. ΧορηγήθηκανOlweus’ Questionnaire on Bullying for Students (Olweus, 1996) (ελληνικήπροσαρμογή) και Raven Colored Matrices (Raven, 1984).

Η ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνει συσχέτιση του νοητικού επιπέδου των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης και των ρόλων που υιοθετούν σ΄αυτά τα περιστατικά.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ, ΕΚΠΑ
διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α.