Μια θεωρητική προσπάθεια μετάβασης από τον όρο γλωσσική ικα-νότητα στον όρο κριτική γλωσσική ταυτότητα στο πλαίσιο ανάδειξης της γλωσσικής χαρισματικότητας των μαθητών


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
επικοινωνία διυποκειμενικότητα ταυτότητα ιδεολογία εξουσία χειραφέτηση
ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΛΙΔΗ
Περίληψη

Η παρούσα θεωρητική εργασία διερευνά τους παράγοντες  που υπεισέρχονται στην υιοθέτηση ενός ορισμού για τις γλωσσικές ικανότητες  χαρισματικών παιδιών, δεδομένου ότι η προσπάθεια δημιουργίας  ενός ορισμού για την γλωσσική ικανότητα παίζει καταλυτικό ρόλο στις διδακτικές επιλογές που προκρίνονται για την έκβαση της μαθησιακής διαδικασίας. Συγκεκριμένα λαμβάνουμε υπόψη τις περιοριστικές παραμέτρους-ενστάσεις  ενός τέτοιου εγχειρήματος, έτσι όπως αναδεικνύονται από τις μελέτες της κριτικής ανάλυσης λόγου του Fairclough,  όπου ο μηχανισμός της γλώσσας καθίσταται ένας ιδεολογικός  μηχανισμός  που αναπαράγει μορφές εξουσίας  μέσω των θεσμών, όπως αυτός του εκπαιδευτικού θεσμού. Η προσπάθειά μας ενισχύεται από τους προβληματισμούς  για την υιοθέτηση ενός ορισμού για την γλωσσική ευφυΐα από την Θεωρία της Επικοινωνιακής  Δράσης του  Habermas. Η υιοθέτηση ενός ορισμού για την γλωσσική ικανότητα που προάγει το λειτουργικό γραμματισμό ελλοχεύει τον κίνδυνο να παραγκωνιστεί ο κριτικός  γραμματισμός  που αναφέρεται στην ακρόαση,  ομιλία, ανάγνωση,  γραφή και στην κριτική σκέψη. Παραγκωνίζει την πολιτισμική γνώση που καθιστά ικανό τον ομιλητή, συγγραφέα, αναγνώστη να χρησιμοποιούν τη γλώσσα όχι μόνο για να σκέφτονται, μα και να αμφισβητούν, έτσι ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην κοινωνία. Τελικά θέτουμε προβληματισμούς  σχετικά με τη σύνδεση ενός ορισμού για την γλωσσική ικανότητα με όρους χειραφέτησης των ανθρώπων καθιστώντας τους κριτές της κοινωνικής πραγματικότητας γύρω τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΒΛΙΔΗ
υποψήφια διδάκτορας ΠΤΔΕ Ιωαννίνων