Η διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
αναγνωστική κατανόηση ψηφιακό περιβάλλον στρατηγικές ανάγνωσης
ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ
Περίληψη
Τα κείμενα σε ψηφιακή μορφή εισάγουν νέες προκλήσεις και φαίνεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ικανότητα ενός ατόμου να κατανοήσει αυτό που διαβάζει. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η σύγκριση δύο αντιπροσωπευτικών ποιοτικών μελετών που εξετάζουν τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχα. Για τη διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, οι ερευνητές Νικολακόπουλος, Α., και Παρασκευά, Φ. (2014) χρησιμοποιήσαν δείγμα 15 μαθητών της Α΄ Λυκείου, στους οποίους δόθηκε η οδηγία να αναγνώσουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Pride & Prejudice» σε παραδοσιακή και ηλεκτρονική μορφή. Αντίστοιχα, οι Coiro, J., και Dobler, E. (2007), πραγματοποίησαν μελέτη σε 11 μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικού, οι οποίοι σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα σε 150 μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικού που αρχικά αποτελούσαν το δείγμα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις και αξιολογήσεις μέσω δύο ξεχωριστών έργων που δόθηκαν σε κάθε ένα από τους 11 συμμετέχοντες της μελέτης και περιελάμβαναν τη χρήση του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα των δύο μελετών δείχνουν ότι οι αναγνωστικές στρατηγικές των μαθητών με το ηλεκτρονικό μέσο είναι όμοιες ή ακόμα και πιο σύνθετες με εκείνες του παραδοσιακού περιβάλλοντος, όπως η χρήση της στρατηγικής της προϋπάρχουσας γνώσης, της επαγωγικής συλλογικής και της αυτορρύθμισης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ

Ψυχολόγος, MSc. Ιατρικής Σχολής Αθηνών