Ανίχνευση και εκπαιδευτική διαχείριση χαρισματικών μαθητών, απόψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διδακτική διαχείριση ανίχνευση
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΑΚΙΝΤΖΗ
Περίληψη
Μια από τις «πηγές του κακού» του ελληνικού εκπαιδευτικούς συστήματος είναι πως, παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις του, σε πολλά σημεία παραμένει προσκολλημένο σε πρακτικές του παρελθόντος. Εξαίρεση σε αυτό δε θα μπορούσε να αποτελεί η εκπαίδευση των «μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα». Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης είναι αν και κατά πόσο η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και συγκεκριμένα η κοινότητα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μπορεί να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί κατάλληλα την ύπαρξη χαρισματικών μαθητών. Τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων ανέδειξαν τις απόψεις των συμμετεχόντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη φοίτηση αυτών των μαθητών/τριών σε τυπικές σχολικές τάξεις καθώς και την τακτική της υψηλής βαθμολογίας ως βασικό παράγοντα  στην εντοπισμού τους. Τέλος, δυστυχώς επιβεβαιώνει πως η κεντρική διοίκηση (Υπουργείο Παιδείας) εστιάζει περισσότερο σε βασικές γνώσεις και όχι τόσο στην ανάπτυξη σύνθετων νοητικών δεξιοτήτων που να ενθαρρύνει τη δική τους ιδιαίτερη μαθησιακή περιέργεια και αυξημένη ευφυία
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υπ. Διδάκωρ ΑΠΘ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΑΚΙΝΤΖΗ

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υπ. Διδάκωρ ΑΠΘ