Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.


Δημοσιευμένα: Μαρ 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες γενικευμένη αγχώδης διαταραχή κατ’ οίκον διδακτική παρέμβαση ΣΑΔΕΠΕΑΕ
ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΛΕΝΗ
Περίληψη

Οι σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν σημαντικό θέμα απασχόλησης της διεπιστημονικής κοινότητας και το ενδιαφέρον γι’ αυτές αυξάνεται, όταν συνυπάρχει μαζί μ’ αυτές κάποια διαταραχή συμπεριφοράς ή κάποια ψυχική διαταραχή, όπως είναι η αγχώδης διαταραχή κατά ICD-10. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις μεταβολές στις επιδόσεις μαθήτριας με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και αγχώδη διαταραχή που μπορεί να επιφέρει φιλόλογος με την ειδική διδακτική μεθοδολογία βάσει των αρχών και της φιλοσοφίας του πλαισίου του αναλυτικού προγράμματος της ειδικής αγωγής (ΠΑΠΕΑ). 

Στη μεθοδολογία χρησιμοποιούμε τη μελέτη περίπτωσης σε κατ’ οίκον παρέμβαση με έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες, με εργαλεία την παρατήρηση και τη διδακτική παρέμβαση με το στοχευμένο ατομικό διδακτικά δομημένο ενταξιακό παιδαγωγικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ). 

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο φιλόλογος μπορεί να αλληλεπιδράσει θετικά, να παραγάγει μαθησιακό αποτέλεσμα και να συνεισφέρει στη βελτίωση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Επιπλέον, φανερώνουν τη σπουδαιότητα του ατομικού παιδαγωγικού προγράμματος ΣΑΔΕΠΕΑΕ, το οποίο σχεδιάζεται βάσει των αναγκών του εκάστοτε μαθητή και συνεισφέρει στη βελτίωση των επιδόσεών του.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΛΕΝΗ
Φιλόλογος, απόφοιτος τομέα Κλασικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ