Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων «Μια βόλτα στην Αγορά» 2015-2016


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Κέρματα πρόγραμμα ενσωμάτωση ειδική αγωγή
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΠΑ
Περίληψη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Μια βόλτα στην αγορά» πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 στα πλαίσια της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αργολίδας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ).

Η δραστηριότητα ξεκίνησε αρχικά και πραγματοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο της περιοχής. Βασικός και πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η αναγνώριση και η εκμάθηση της λειτουργικής χρήσης των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων  από τους μαθητές  στις συναλλαγές τους στην καθημερινή πρακτική. Ευρύτερος σκοπός του προγράμματος η σχολική ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών σε δραστηριότητες του σχολικού προγράμματος όπως επίσης και η κοινωνική ένταξη των μαθητών στο κοινωνικό περιβάλλον ως ισότιμοι και δημιουργικοί πολίτες.

Μέσα από την συγκεκριμένη δράση τα παιδιά είχαν την  δυνατότητα να γνωρίσουν τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα,  την αξία, την χρησιμότητά τους αλλά και να κατανοήσουν την έννοια του χρήματος ως μέσο ανταλλαγής. Επίσης είχαν την δυνατότητα, να «ασκούν» το μυαλό τους σε θέματα καθημερινής πρακτικής (αριθμητική, πρόσθεση και αφαίρεση), να μετέχουν σε δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον όπως παιχνίδια ρόλων με εικονικές συναλλαγές  και τέλος να συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας.

Με την λήξη του προγράμματος οι μαθητές απέκτησαν ποικίλες εμπειρίες και εικόνες τόσο στον σχολικό χώρο (διαδραστικός πίνακας)  όσο και στον εξωσχολικό χώρο (εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λπ.). Έμαθαν να μετέχουν σε δραστηριότητες, να συναλλάσσονται με τα χρήματα, να συνεργάζονται, να προβληματίζονται και γενικότερα να εντάσσονται στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΠΑ
Κοινωνική Λειτουργός Π.Ε. 30