1ο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Δημοσιευμένα: 2022-09-16

Πλαίσιο Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

Γ. Παπαδόπουλος, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Β. Ιωάννου, Θ. Τριαντοπούλου, Ε. Χούσου, Ν. Κασιμάτης

Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων. Περιβαλλοντικός Χάρτης Νομού Ιωαννίνων – Ελλοπία

Α. Τζιμογιάννης, Α. Κατσίκης, Α. Τσιμάκης, Ε. Νικολού, Α. Γιούνης, Τ. Α. Μικρόπουλος

Εφαρμογή των φύλλων εργασίας του Excel στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Β. Παλίλης, Γ. Πολυζώης, Χ. Σπυρόπουλος, Χ. Τζέγκας