Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Το Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: Περιβάλλον–Μεσόγειος Θάλασσα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
διαδραστική τηλεδιάσκεψη διαθεματική προσέγγιση συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης
Παναγιώτης Αναστασιάδης
Γιώργος Φιλιππούσης
Νεκτάριος Κουκούλης
Ελένη Ρούσσου
Θεόδωρος Λορέντζος
Βασιλική Σταματοπούλου
Ευαγγελία Μανούσου
Σπύρος Σιάκας
Αριστόκριτος Τομαζινάκης
Παναγιώτα Γκίζα
Ελένη Μαστοράκη
Αντώνης Σπανουδάκης
Γιώργος Χαχλάκης
Ειρήνη Καλίνη
Ειρήνη Πουλά
Λάμπρος Καρβούνης
Περίληψη

 Η ανάπτυξη και η υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από απόσταση μέσω τηλεδιασκέψεων μεταξύ Δημοτικών Σχολείων, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Στο πλαίσιο ενός ανοιχτού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, η έμφαση δίνεται στην συνεργατική οικοδόμηση των γνώσεων και στην καλλιέργεια κρίσιμων κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων με στόχο την προετοιμασία των αυριανών πολιτών για την δημιουργική και κριτική τους ένταξη στην αναδυόμενη Κοινωνία της Γνώσης του 21ου αιώνα. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος 1300 περίπου μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί από 17 Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Διδασκαλείο Δ.Ε. «Μαρία Αμαριώτου» (http://www.edc.uoc.gr/~odysseas).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles