Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
εικονικό μουσείο αλληλεπίδραση χρήστη μαθησιακή δραστηριότητα
Ιωάννης Μπήτρος
Λουκάς Δημητρόπουλος
Ιωάννης Βρέλλης
Χρήστος Σιντόρης
Νικόλαος Αβούρης
Περίληψη

Τα εικονικά μουσεία (virtual museums) υπόσχονται μέσω των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας να μετατρέψουν την περιήγηση σε χώρους πολιτισμού σε μία συναρπαστική και συνάμα εκπαιδευτική για το χρήστη εμπειρία. Τα χαρακτηριστικά που ένα τέτοιο μουσείο θα πρέπει να έχει, σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αληθοφάνεια και την πιστότητα στη ψηφιακή αναπαραγωγή του φυσικού χώρου, την ευκολία στην πλοήγηση, τους τρόπους με τους οποίους η σχετική πληροφορία παρουσιάζεται στους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας περιγράφεται η εμπειρία σχεδίασης ενός εικονικού μουσείου και συνάγονται συμπεράσματα που σχετίζονται με τους βασικούς άξονες σχεδίασης και αξιολόγησης της εφαρμογής με έμφαση στην αλληλεπίδραση χρήστη-συστήματος καθώς και στη μαθησιακή διάστασή του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles