Πρόσκληση υποβολής εργασιών για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (10-12 Μαϊου 2024)

2024-01-08

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός και επωφελής θεσμός για την κοινότητα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.  Αφορά υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιες διδακτόρισσες  καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων και έμπειρων ερευνητών με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου, οι οποίοι είναι:

  • η υποστήριξη των νέων ερευνητών στις ερευνητικές τους αναζητήσεις,
  • η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της κοινότητας,
  • η συνδιαμόρφωση του ερευνητικού προσανατολισμού, και
  • η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην Ελλάδα.

Η επιτυχία των προηγούμενων Πανελλήνιων Συνεδρίων Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών  και η απαίτηση της κοινότητας για πιο συχνές συναντήσεις των μελών της,  διασφαλίζουν την επιτυχία και του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών.

Λίγα λόγια για την ιστορία του θεσμού …

Η Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ, www.enephet.gr) διοργάνωσε:

  • Τον Απρίλιο (Πάσχα) του 2017, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών, σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, αμέσως μετά το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό της.
  • Τον Απρίλιο (Πάσχα) του 2018, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών, σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Αγριά Βόλου, ώστε εφεξής τα συνέδρια Νέων Ερευνητών να διοργανώνονται σε χρονική απόσταση ενός έτους από τα  Πανελλήνια Συνέδριά της.
  • Τον Αύγουστο του 2020, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής και Χημείας του ΑΠΘ. Το Συνέδριο αυτό είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο (Πάσχα) του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας μεταφέρθηκε τέσσερις μήνες αργότερα και για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά διαδικτυακά.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2022, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Στις 10-12 Μαϊου 2024, η ΕΝΕΦΕΤ διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερενητριών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Λαιμό Πρεσπών (πιθανή έναρξη Παρασκευή πρωί ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που θα παρουσιαστούν).

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Καλούνται οι υποψήφιες διδακτόρισσες και οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία να υποβάλλουν μέχρι 1η Μαρτίου 2022 μία Σύνοψη της ερευνητικής τους με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

Προδιαγραφές σύνταξης Σύνοψης 

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

Διάστιχο: Μονό.

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός βιβλιογραφίας που είναι πριν και μετά 6 pt).

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1500 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά, η Σύνοψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, κ.λπ.).

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν το υπόδειγμα εργασίας και τις οδηγίες υποβολής εργασιών. Οι εργασίες θα σταλούν προς κρίση και σχολιασμό σε δύο ανεξάρτητους/ανεξάρτητες κριτές.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό έγγραφο.

Οδηγίες εγγραφής στη πλατφόρμα

Οδηγίες υποβολής Σύνοψης στη πλατφόρμα

 Συμμετοχή

Το κόστος εγγραφής στο 5ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών θα καταβληθεί μετά την ανακοίνωση αποδοχής των εργασιών. Το ποσό εγγραφής, λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και το κόστος διαμονής και η διαδικασία πληρωμής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. 

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη Υποβολής Εργασιών

15 Ιανουαρίου 2024

Λήξη Υποβολής Εργασιών

1 Μαρτίου 2024

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης

30 Μαρτίου 2024

Έναρξη εγγραφών

1 Απριλίου 2024

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών - Λήξη εγγραφών

20 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση Προγράμματος

30 Απριλίου 2024

Διεξαγωγή Συνεδρίου Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών

10-12 Μαΐου 2024

Υποβολή Εκτενούς Κειμένου για τα Πρακτικά

30 Σεπτεμβρίου 2024