Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Άγγελος Σοφιανίδης

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Νίκος Καπελώνης