Πληροφορίες για Συγγραφείς

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν το υπόδειγμα εργασίας και τις οδηγίες υποβολής εργασιών. Οι εργασίες θα σταλούν προς κρίση και σχολιασμό σε δύο ανεξάρτητους/ανεξάρτητες κριτές.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό έγγραφο.

Οδηγίες εγγραφής στη πλατφόρμα

Οδηγίες υποβολής Σύνοψης στη πλατφόρμα