Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου pdf. Η ονομασία του αρχείου είναι ο τίτλος της εργασίας.
  • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
  • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς (Παρακαλούμε να ξαναγίνει έλεγχος των προδιαγραφών συγγραφής).
  • Έχω υποβάλει την κατηγορία της εργασίας (Προφορικές Ανακοινώσεις, Αναρτημένες ανακοινώσεις- Posters, Συμπόσια, Εργαστήρια, Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης, Εργασίες Εφαρμογών)

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΑΛΛΗ


 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.