Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γεώργιος Στύλος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλέφωνο 2651005791

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Νίκος Καπελώνης