Εργαστήριο: Διαδικτυακά Εργαλεία Δημιουργίας Επαυξημένων Αντικειμένων με Εφαρμογή στην Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Γεώργιος Κουτρομάνος
Γεώργιος Γεωργιάδης
Περίληψη

Η πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη που παρατηρείται στις συσκευές κινητής τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα, στις μέρες μας, τη διαθεσιμότητα διάφορων διαδικτυακών εργαλείων δημιουργίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) σε έντυπο υλικό. Τα εργαλεία αυτά, είναι εύχρηστα και διαθέσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα είτε δωρεάν είτε σε δοκιμαστική περίοδο. Αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της επείγουσας απομακρυσμένης διδασκαλίας χωρίς να απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να έχουν προγραμματιστικές δεξιότητες. Στην παρούσα εργαστηριακή συνεδρία οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις δυνατότητες των εργαλείων αυτών ως προς την ανάπτυξη περιεχομένου Ε.Π. σε σχολικά βιβλία και άλλα έντυπα. Τέλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εργαλείου Zapworks Designer, αναφέρονται βασικές αρχές και ενδεικτικές προτάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης Ε.Π. σε σελίδες σχολικού βιβλίου με στόχο τη δυνατότητα αξιοποίησής της στο πλαίσιο της επείγουσας απομακρυσμένης διδασκαλίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εργαστήρια