Συντακτική ομάδα

Ομάδα Επιμέλειας Έκδοσης Πρακτικών Συνεδρίου

Αλιβιζος Λοΐζος Σπυρίδωνα Σοφός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Greece

Δρ. Απόστολος Κώστας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Greece

Γιώργος Φούζας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασίλειος Παράσχου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Greece