Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών πρακτικών του συνεδρίου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς των ηλεκτρονικών πρακτικών του συνεδρίου και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.