Η Εκπαιδευτική Πύλη Scientix: Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Πόρων και η Κατάρτιση Εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Ιωάννης Λεύκος
Παναγιώτης Κανύχης
Περίληψη

Στις αρχές του 2020, κατά την περίοδο της πανδημίας, η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα βρέθηκε μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση. Η βίαιη μετάβαση από την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία στην εξ αποστάσεως, αποτέλεσε μια πρόκληση, ακόμη και για τα πλέον τεχνολογικά προηγμένα κράτη. Οι εκπαιδευτικοί, ως οι άμεσα εμπλεκόμενοι επαγγελματίες του χώρου, έπρεπε να σηκώσουν στους ώμους τους το βάρος αυτό, χωρίς όμως - στην πλειονότητά τους - να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για την μετάβαση αυτή. Διαπιστώθηκε με τον τρόπο αυτό η αναγκαιότητα για κατάρτιση στα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες. Ακόμη μεγαλύτερη αναγκαιότητα διαπιστώθηκε στην ύπαρξη διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο εύκολα θα μπορούσε να αναζητηθεί και να ενσωματωθεί στις εξ αποστάσεως συνθήκες διδασκαλίας. Η δικτυακή πύλη του έργου Scientix, το οποίο υποστηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα STEM στην Ευρώπη, διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση μεταξύ των άλλων, σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, να ανταλλάσσουν απόψεις για καλές πρακτικές, αλλά και να επωφελούνται από ευκαιρίες για επιμόρφωση και κατάρτιση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εργαστήρια