Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Σπύρος Σπύρου
Στέφανος Γιασιράνης
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Περίληψη

Η απότομη μετάβαση σε ψηφιακά περιβάλλοντα στον εκπαιδευτικό τομέα λόγω του κλεισίματος των σχολείων εξαιτίας του covid-19, οδήγησε τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση ψηφιακών εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνες, η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι ένα ενδεδειγμένο ψηφιακό εργαλείο που αξιοποιείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η Επ.Π. είναι η τεχνολογία που επιτρέπει την υπέρθεση ψηφιακών πληροφοριών σε φυσικά αντικείμενα και παρέχει δυνατότητες διάδρασης με αυτές σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση της Επ.Π. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εισήγησή μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και παρουσιάζει τους τρόπους που η Επ.Π. έχει αξιοποιηθεί στην εξΑΕ και τα αποτελέσματά που προέκυψαν. Στο τέλος, καταλήγουμε σε συμπεράσματα και προτάσεις εξ αποστάσεως αξιοποίησης της τεχνολογίας της Επ.Π. στην Α/θμια και στην Β/θμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες