Η Εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ενήλικων. Η Περίπτωση Των Δημοσίων ΙΕΚ


Δημοσιευμένα: Apr 30, 2021
Δημήτριος Μπέλλος
Ιωάννα Τσάρπα
Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι απόψεις των διευθυντών/τριών των δημόσιων ινστιτούτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ) της χώρας ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το οποίο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλους/ες τους/τις διευθυντές/ντριες των δημόσιων ΙΕΚ, εκ των οποίων συμμετείχαν περίπου οι μισοί. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι το εγχείρημα της προσαρμογής στα νέα δεδομένα ήταν αρκετά απαιτητικό κυρίως διότι χρειάστηκε μέσα σε λίγες ημέρες να προσαρμοστεί η λειτουργία των ΙΕΚ από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών/ντριών των δημόσιων ΙΕΚ της χώρας φαίνεται ότι παρά τις όποιες δυσκολίες ως προς την οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με όλες τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν, η ασύγχρονη εκπαίδευση δύναται υπό προϋποθέσεις να πλαισιώσει την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών των δημόσιων ΙΕΚ. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες