Ηλεκτρονικός Ατομικός Φάκελος Καριέρας Μαθητών και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Θεόδωρος Αντωνίου
Γεώργιος Βασίλογλου
Χαράλαμπος Βασίλογλου
Μαρία Καραϊσαρλή
Ευπραξία Βλαχοδήμου
Περίληψη

Στο σύγχρονο περιβάλλον της ρευστότητας και αβεβαιότητας οι μαθητές καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη καθώς και αποφάσεις ζωής που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης της ενήλικης ζωής τους. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός κάνοντας μεγάλα άλματα  προωθώντας νέες θεωρίες διεξάγοντας σχετικές  έρευνες και πρακτικές που στοχεύουν στο συνυπολογισμό όλων πτυχών της καριέρας για μια βιώσιμη απασχόληση για όλους τους ανθρώπους. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σ.Ε.Π. ενισχύει την προσωπική τους προσπάθεια να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί και συνεχώς αναπτύσσεται η καριέρα μέσω χαρτοφυλακίου (ατομικού φακέλου)  portfolio και ειδικότερα του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (e-portfolio). Το e-portfolio μπορεί να παρέχει συνεχώς  την ευκαιρία στο άτομο να αναδεικνύει τις ικανότητές του να συλλέγει, να οργανώνει, να ερμηνεύει και να ασκεί κριτική πάνω σε  ατομικά του έγγραφα και πηγές πληροφοριών. Μπορεί να συμβάλλει στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, στην επιλογή επαγγέλματος, αλλά και στον επαναπροσανατολισμό της καριέρας του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες