Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση»


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Αντώνης Λιοναράκης
Ευαγγελία Μανούσου
Σοφία Παπαδημητρίου
Αντωνία Χαρτοφύλακα
Βασιλική Ιωακειμίδου
Ευαγγελία Καραγιάννη
Περίληψη

Τον Μάιο του 2020 ανακοινώθηκε η διάθεση του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση». Το μάθημα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Εστιάζεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση και είναι ανοικτό και διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο. Το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, στο καθεστώς των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Σκοπός του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης με έμφαση στον παιδαγωγικό σχεδιασμό, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για το ζήτημα. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι επιλογές που έγιναν από την ομάδα σχεδιασμού και συγγραφής που καθόρισαν τη φυσιογνωμία του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος. Οι επιλογές αυτές αφορούν το περιεχόμενο, τη δομή, τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και τους περιορισμούς στο υπάρχον πλαίσιο εργασίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες