Εργαστήριο δημιουργικής γραφής, στα πλαίσια της λογοτεχνίας, με αξιοποίηση των παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Μία εφαρμογή στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Κωνσταντίνα Καλαούζη
Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει την εφαρμογή των παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, με κύριες αυτές της αυτονομίας και αλληλεπίδρασης (Keegan 1986), μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προσέγγισης της δημιουργικής γραφής, στα πλαίσια του μαθήματος της λογοτεχνίας. Η εφαρμογή αφορά στη δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης εκπαιδευτικών που συστήθηκε, ώστε να λειτουργήσει ως προσομοιωτικός χώρος σχολικού περιβάλλοντος.  Στόχος ήταν η εξάσκηση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων δημιουργικής γραφής μέσα από βιωματικές, συνεργατικές και διερευνητικές τεχνικές. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν συνδυαστικά τα εργαλεία της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εξοικειώθηκαν με τα ψηφιακά περιβάλλοντα και τα εξ αποστάσεως εργαλεία που, ακολούθως, θα στήριζαν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά, ταυτόχρονα, αναγνώρισαν την αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτόμων πτυχών του Π.Σ του μαθήματος της λογοτεχνίας, ώστε το μάθημα να μπορέσει να λειτουργήσει γόνιμα και να αποφορτίσει, ενδεχομένως, τους συμμετέχοντες (ενήλικες και μαθητές) από τις ψυχολογικές συνέπειες της νέας πραγματικότητας. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες