Η λειτουργία των δομών Δια Βίου Μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης την περίοδο της πανδημίας: Η περίπτωση των Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Χρυσοδώρα – Χριστίνα Σωτηρίου
Ιωάννα Τσάρπα
Περίληψη

Η εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των οδηγιών που δόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. την περίοδο της πανδημίας, σχετικά με τη λειτουργία και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης των δομών Δια Βίου Μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και συγκεκριμένα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. (Σχολές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και Σχολές Ι.Ε.Κ.). Η εμπειρική έρευνα αναδεικνύει το σκοπό λειτουργίας των δομών και συγκεντρώνει τις απόψεις των διευθυντικών στελεχών για τον τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων που λήφθηκαν με τη μορφή υπουργικών αποφάσεων αλλά και εσωτερικών οδηγιών και για την εκπαιδευτική λειτουργία των δομών. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των δομών στις νέες συνθήκες και την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το διάστημα αυτό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρεωτικός χαρακτήρας, δίνοντας στις δομές ουσιαστικά περιθώρια άσκησης της εσωτερικής τους εκπαιδευτικής πολιτικής. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξης ενός κεντρικού πλαισίου στήριξης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση το οποίο σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φορείς σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα εξ αποστάσεως εργαλεία τους κατά τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες