Η Εποχή Του Covid-19 και η Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία στην Προσχολική Αγωγή


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Στυλιανή Μπούρα
Περίληψη

Η εργασία μέσω των βιβλιογραφικών αναφορών και της έρευνας αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης Νηπιαγωγείου στην περιοχή της Θεσσαλίας που απαριθμεί πάνω από 100 μαθητές. Αναδεικνύει την επιθυμία αλλά και τη δυνατότητα εφαρμογής τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία. Λόγω του ιδιαίτερου της ηλικίας αυτής θα φανεί κατά πόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία σε έκτακτες συνθήκες όπως αυτές που βιώνει η χώρα μας (Covid-19). Παρουσιάζεται το κατά πόσο ο/η Διευθυντής/ντρια  σχολικής μονάδας μπορεί να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει αλλά και να οργανώσει τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας όταν το τεχνολογικό επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει όχι μόνο την επιθυμία των γονέων αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησης από πλευράς τους της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες