Η εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας: Διεθνείς πρακτικές


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Κυριακή (Κορίνα) Σφακιωτάκη
Περίληψη

Η πρόσφατη πανδημία η οποία έπληξε πολλές περιοχές του πλανήτη, αποτέλεσε για τον εκπαιδευτικό κόσμο πεμπτουσία πρόκλησης και προσαρμογής σε νέα δεδομένα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το τοπίο της εκπαίδευσης κλήθηκε να μετασχηματιστεί χωρίς πρότερη εμπειρία, υποδομή ή καθοδήγηση. Διαφορετικές χώρες παγκοσμίως εφάρμοσαν ποικίλες λύσεις προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία ταχεία πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν από ποικίλες σχολικές δομές του εξωτερικού ή προτάθηκαν από παγκόσμιους οργανισμούς. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται στρατηγικές που ακολουθήθηκαν τόσο από οργανισμούς όσο και από εκπαιδευτικά ιδρύματα στο σχεδιασμό και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων σε ένα πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ανάγκη αλληλεπίδρασης των εμπλεκομένων. Επιπλέον, καταγράφονται πρακτικές άλλων χωρών που προσβλήθηκαν από την πανδημία και κλήθηκαν να προσαρμόσουν «βίαια» την εκπαιδευτική τους πορεία σε νέα δεδομένα. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ανάγκη υποστήριξης και ενημέρωσης του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος σε σχέση με τις αλλαγές και καινοτομίες στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του οποίου η ανάπτυξη κρίνεται πλέον απαραίτητη. Στόχος είναι η προσπάθεια επιπλέον ενημέρωσης σε ένα πλαίσιο υποστήριξης διδασκόντων και διδασκομένων κατά τη διάρκεια της διδακτικής/ μαθησιακής τους πορείας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες