Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης της έρευνας σε μαθητές Λυκείου


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Αικατερίνη Ντάκουλα
Περίληψη

Η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο σύγχρονο σχολείο προϋποθέτει δημιουργικότητα και φαντασία από τον εκπαιδευτικό, συνδυαζόμενη με τις αρχές της Παιδαγωγικής και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να συμβάλλει σε μια διαφορετική προσέγγιση της Βυζαντινής Ιστορίας για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου και συγκεκριμένα πτυχών της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών, μέσα από την ανίχνευση διαδικτυακών ιστορικών πηγών, την αναζήτηση πληροφοριών σε εγκεκριμένους διδακτικούς ιστότοπους και τη σύνθεση σε μια ευρετική πορεία προς τη γνώση. Αυτό που επιδιώκεται είναι η διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή, στηριγμένη στα βασικά σημεία του θεωρητικού σχεδιασμού της βιωματικής προσέγγισης  με την αξιοποίηση της συνεργασίας των μαθητών και των προσωπικών τους βιωμάτων. Στην εισήγηση παρουσιάζονται ο σχεδιασμός των φάσεων, η εφαρμογή και η υλοποίηση τους με τη χρήση πολυμεσικού/πολυτροπικού υλικού μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Επιπλέον, αναφέρονται οι προβληματισμοί, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αναστέλλουν τη διάχυση των γνώσεων και δυσχεραίνουν τη μαθησιακή διεργασία σε περιβάλλοντα εξΑΕ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες