Η εμπειρία της οργάνωσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δυο δημοτικών σχολείων της Κορινθίας στις μέρες του κορονοϊού


Δημοσιευμένα: Apr 30, 2021
Παναγιώτης Σοφός
Σοφία Χρόνη
Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα χρονικό των ενεργειών που υλοποιήθηκαν σε δυο δημοτικά σχολεία της Κορινθίας για την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ΥΠΑΙΘ στις μέρες που ήταν κλειστά λόγω κορονοϊού. Εστιάζει στον ρόλο της διεύθυνσης των σχολείων για τη διατήρηση της επικοινωνίας, της συνοχής, της ενθάρρυνσης και της καθοδήγησης των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να αντιμετωπισθούν, οι δυσκολίες, οι προβληματισμοί και τα πολλαπλά, οργανωσιακά, ζητήματα που προέκυψαν από την επείγουσα ανάγκη άμεσης εφαρμογής της. Καταλήγει με τη διαπίστωση πως η ξαφνική υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ναι μεν δίνει νέες προοπτικές σε οργανωσιακό και μαθησιακό επίπεδο στο σχολείο, δεν σταματά όμως με το άνοιγμα των σχολείων, ούτε πρέπει να περιορίζεται στην τεχνολογική διάσταση του επιχειρήματος. Τα ψηφιακά μέσα δίνουν παιδαγωγικές δυνατότητες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, αν θέλουμε να έχουμε την αλλαγή παραδείγματος στην εκπαίδευση που οι καιροί σήμερα επιβάλλουν. Για να είναι δυνατή όμως αυτή η αξιοποίηση θα πρέπει να αλλάξει η ισχύουσα παρωχημένη σχολική πρακτική που την περιορίζει. Καθοριστικός αναδεικνύεται ο ηγετικός ρόλος των διευθυντών/ντριών των σχολείων στη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας, ικανής να αναδιαρθρώσει τις προσπάθειες όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη βελτίωση της μάθησης μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και στην κατεύθυνση της, χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που επίσης, διακυβεύτηκε στις μέρες του κορονοϊού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες