Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) μετά τη Γνωμάτευση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την Πλατφόρμα e-me


Δημοσιευμένα: Apr 27, 2021
Αικατερίνη Καλύβα
Περίληψη

Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ειδικής αγωγής, είναι μοναδικό για κάθε μαθητή και βασίζεται στη γνωμάτευση του Γνωμάτευση από Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), την παιδαγωγική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης του μαθητή, τις ανάγκες-δεξιότητες του. Σύμφωνα με αυτά, καθορίζονται οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος παρέμβασης, οι διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία, στα μέσα υλοποίησης, στο υλικό, στον εξοπλισμό (ή στην υποστηρικτική τεχνολογία), στην αξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση του μαθητή. Τόσο στη «δια ζώσης» εκπαίδευση, όσο, πολύ περισσότερο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απαραίτητη η αμέριστη συνεργασία μεταξύ όλων, όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή, δηλαδή, το σχολικό, οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία του Ε.Ε.Π. Στην παρούσα περίσταση, δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητή για τη κατάρτιση Ε.Ε.Π. μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες