Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Διοικητικά - Οργανωτικά - Θεσμικά Προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Apr 27, 2021
Σταύρος Παπαδόπουλος
Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση έχει κεντρικό θέμα της την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις δύο μορφές, την ασύγχρονη και τη σύγχρονη. Έχοντας ως σημείο αναφοράς την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας παρουσιάζουμε μια μελέτη περίπτωσης εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλύουμε και παρουσιάζουμε πώς εφαρμόστηκε τόσο η ασύγχρονη όσο και η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα σχολείο της Ρόδου, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού. Αναφέρουμε τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο σχολείο, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτές, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα του τμήματος ένταξης και το πρόγραμμα των μαθητών/τριων της παράλληλης στήριξης. Εστιάζουμε στα διοικητικά, οργανωτικά και θεσμικά προβλήματα που προέκυψαν στην εφαρμογή τους το διάστημα αυτό.   Η εισήγηση ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη χώρα μας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες